Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 16 SijeÄŤanj 2014 19:28

Prošla godina je bila godina ve?eg proboja tehnologija spremanja energije na razini elektroenergetske mreže.

Kalifornija je objavila da kani instalirati 1,3 GW snage sustava spremanja energije do kraja desetlje?a, a i druge regije u SAD-u i svijetu imaju vlastite ciljeve. Sa strane potroša?a se tako?er pojavljuje sve više rješenja pomo?u kojih spremanje energije postaje dio obnovljivih i drugih sustava.

Sada dolazi teži dio u kojem treba dokazati da napredne baterije, toplinsko spremanje energije i hrpa drugih tehnologija mogu biti ekonomski isplative i to kroz smanjivanje troškova. Prema SAD-ovom Odjelu za energiju se isplativost postiže pri cijeni pohrane od otprilike 250 dolara po kWh spremljene energije, što je trenuta?no jeftinije od svih komercijalno dostupnih sustava danas. Isto tako je bitno da se za takve sustave na?u poslovni modeli temeljem kojih se isti mogu otplatiti tokom vremena pogona, te da nadvladaju sve ?etiri identificirane regulatorne  i ekonomske barijere.

1.) Vršna potrošnja potroša?a – spremanje energije sa strane potroša?a

Jedan od prvih ve?ih potencijala spremanja energije je sa potroša?ke strane elektroenergetske mreže i to smanjivanjem vršne potrošnje. To je dio ra?una za elektri?nu energiju koji ne ovisi o samoj potrošnji elektri?ne energije nego o najve?oj potrošnji u pojedinom trenutku. U razvijenim državama ti troškovi postaju svake godine sve ve?i, te bi spremanje energije koje bi automatski ispeglalo takvu potrošnju bilo izuzetno korisno. Zbog toga su u Kaliforniji i New Yorku uvedeni poticaji za takve sustave spremanja energije i to ponajviše putem litij-ionskih baterija koje mogu bez problema pokriti vršnu potrošnju kroz intervale od petnaest minuta.

2.) Spremanje sa solarom i vjetrom – novi korak u razvoju obnovljivih izvora energije

Spremanje energije je još korisnije ako potroša? ima vlastiti solarni fotonaponski sustav pošto se spremanje viška solarne energije može iskoristiti za potrošnju u doba kada je elektri?na energija skuplja (kasno popodne/rana ve?er). Ovaj na?in tako?er pomaže operatoru mreže da solar od isprekidanog izvora elektri?ne energije postane stabilniji dispe?erski izvor energije. Jedini problem je što potroša?i gledaju svoje ekonomske interese dok operator mreže želi osigurati jednostavnije upravljanje mrežom. Predvodnici u ovom sektoru su trenuta?no Japan i Njema?ka, ali takvih rješenja ima sve više i u SAD-u pogotovo na isto?noj obali i u Kaliforniji.

Dva najve?a projekta spremanja energije u SAD-u su pak integrirana u vjetroelektrane, pošto takvo spremanje može odli?no poslužiti za peglanje proizvodnje iz istih.

3.) Regulacija frekvencije

Kod sporednih usluga za elektroenergetsku mrežu je regulacija frekvencije najbolji na?in za iskorištavanje spremanja energije. Pružanje brze rekativne snage za stabilizaciju mreže je odli?an na?in korištenja spremanja energije pogotovo prema novim na?inima funkcioniranja energetskih tržišta gdje se poti?u resursi koji mogu reagirati brzo.
Operator mreže u srednjem Atlantiku PJM ima ve? sada nekoliko tvrtki koje mu isporu?uju regulaciju frekvencije kroz spremanje energije. Oni su prvi uveli takav model u SAD-u, ali ?e zbog gore spomenutih novih pravila i druge elektroprivrede u SAD-u uskoro uvesti isto. S obzirom da se frekvencija regulira u intervalima od ?etiri sekunde, to je odli?na prilika za tehnologije baterija.

4.) Iskorištavanje spremanja energije za fleksibilnu proizvodnju

Ova to?ka potvr?uje da spremanje energije mora imati pristup širokom energetskom tržištu kako bi moglo rasti i to posebno zbog koncepta fleksibilne proizvodnje kako bi se pokrile budu?e potrebe za elektri?nom energijom.

Fleksibilnost, odnosno mogu?nost proizvodnog resursa da brzo mijenja snagu prema gore ili dolje nije nešto o ?emu su se brinuli operatori mreže u povijesti, jer su elektrane pokrivale ili osnovnu potrošnju ili vršnu potrošnju uz najmanju mogu?u cijenu. Sa sve ve?im udjelom varijabilnih izvora energije kao što su solar i vjetar ulazimo u period  kada postoje?a fleksibilnost ne?e biti dovoljna.

Tu spremanje energije može imati bitnu ulogu jer novi sustavi mogu jednako brzo i kvalitetno primati i davati energiju, te time udvostru?iti fleksibilnost i još u jako malim intervalima od samo nekoliko sekundi. Prvi slu?aj korištenja spremanja energija na takav na?in se odvija u Kaliforniji, gdje bar 50 MW spremanja energije mora biti instalirano do 2022. godine. Jedino se još mora osmisliti na?in vrednovanja fleksibilnosti koji ?e biti iskoristiv u svim elektroprivredama. Stoga se svi nadaju da ?e se uskoro uspostaviti tržište u kojem ?e biti postavljeni modeli pla?anja koji bi mogli biti iskorišteni.

 

Izvor: www.greentechmedia.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?