Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 29 Listopad 2013 00:23

Njema?ka je sve bliže cilju da nadmaši 20% proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije u svojoj elektroenergetskoj mreži, ali u vijestima se non stop spominje da nove vjetroelektrane i solarne elektrane koštaju „milijarde“ eura. Pri tome se ?esto izostavlja ?injenica da je taj usmjereni fokus na obnovljive izvore energije vrlo popularan kod gra?ana te države. Pitanje je kako tako „skup“ napor za proizvodnjom ?iste energije može biti tako popularan?

  1. Radi se o troškovima, ne o cijeni
    Ve?ina vijesti se fokusira na troškove elektri?ne energije u Njema?koj koja je jedna od najskupljih u svijetu. Ali se ne spominje da je prosje?an ra?un za elektri?nu energiju u Njema?koj jednak onom u SAD-u – oko 100 ameri?kih dolara. Nijemci efikasnije troše energiju, te stoga mogu imati skuplju cijenu bez da ra?uni budu ve?i.
  2. Radi se o viziji
    Njema?ka nema samo inkrementalni pristup obnovljivim izvorima energije nego obvezu koju podržava 84% gra?ana da dostignu 100% obnovljivih izvora energije što je brže mogu?e. U Sjedinjenim Ameri?kim Državama postoji nekoliko saveznih država koje imaju nekakvu energetsku viziju, ali kod njih postoji preduvjet da unato? velikoj uštedi u smislu zdravlja i okoliša obnovljivi izvori energije ne smiju danas koštati više od konvencionalnih prljavih izvora. Njema?ka tu gleda dugoro?no.
  3. Radi se o vlasništvu
    Podrška obnovljivim izvorima energije u Njema?koj nije u troškovima energije nego u prilici da se postane vlasnikom dijela elektroenergetskog sustava. Milijuni Nijemaca rade na svojim umirovljeni?kim planovima na na?in da postanu djelomi?ni vlasnici vjetroelektrana ili solarnih elektrana koje isporu?uju energiju u svojim zajednicama. Skoro polovica od 63 GW solara i vjetroelektrana u toj državi je u vlasništvu lokalnog stanovništva. Time se uvelike pove?ava utjecaj na lokalnu ekonomiju. Na taj na?in se cijeli smisao troškova energije mijenja jer potroša?i postaju proizvo?a?i. Tri ?etvrtine Nijemaca žele zadržati taj fokus na decentraliziranim obnovljivim izvorima energije.

Možda se ?ini da Njema?ka ide u obnovljive izvore energije pod svaku cijenu, ali ta percepcija se javlja samo ako se sve gleda kroz prizmu potroša?a. Na ovaj na?in kada oni postaju i proizvo?a?i stvara se jedinstvena prilika da u svoje ruku gra?ani preuzmu svoju energetsku budu?nost. A to je neprocjenjiva prilika i pravi smisao energetske revolucije koja se dešava.

 

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     njema?ka      obnovljivi izvori energije      elektrane      vizija      vlasništvo
 
Komentari (2)
Odgovor:
2Petak, 01 Studeni 2013 12:57
E J
I tako ve? 20 godina? Jedno od samo nekoliko, a sigurno najve?e svjetsko gospodarstvo koje jedva da je osjetilo krizu. Da, sigurno se radi o podilaženju. Ili kako se to ina?e u razvijenim demokracijama naziva - rad na dobrobit vlastitih gra?ana. Koncept koji je nama slabo poznat.
Njema?ka i OIE
1Petak, 01 Studeni 2013 08:27
Marko
Koja gomila gluposti. Njema?ka uop?e ne razvija OIE i gasi nuklearke zbog
nege stru?ne procjene ve? zbog podilaženja izbornom tijelu.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?