Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

CSP - nova generacija tehnologije ja?a sektor E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 04 SijeÄŤanj 2013 18:03

CSP industrija u Sjedinjenim Ameri?kim Državama je na rubu velikih promjena. Nakon godina u kojima se teško odlu?ivalo na investiranje u CSP (koncentirana solarna energija) sada je zbog pove?ane efikasnosti i smanjenja troškova sustava isto postalo puno primamljivije. Do toga je došlo zbog nove generacije tehnologija za toplinsko spremanje energije, transfer topline i dijelove elektrane. Ovaj razvoj uz trenuta?no stanje solarnog tržišta u SAD-u spušta troškove za velike elektrane na na?in da po prvi puta postaju komercijalno isplative.

Što se ti?e razvoja u sektoru spremanje solarne topline i transferu topline došlo je do velikog napretka u topljivim solima, tehnologiji koja omogu?ava CSP elektranama da proizvode baznu elektri?nu energiju, što je velika prednost CSP-a pred drugim tehnologijama obnovljivih izvora. Nova generacija topljivih soli koristi CN-K (kalij kalcijev nitrat) koji ima pove?ani temperaturni opseg, bolju mogu?nost spremanja i poboljšanu sigurnost naspram trenuta?nih soli i toplinskih ulja. Niža temperatura topljenja zna?i da je solima potrebno manje energije da dostignu efikasnost, što poboljšava spremanje i transfer topline. Niže topljenje tako?er smanjuje rizik od nesre?a i ošte?enja zbog smrzavanja soli unutar samog radnog kruga.

Osim toga komponente CSP elektrane kao što su kolektori i prijamnici sun?evog zra?enja su unaprije?eni zbog poboljšanog dizajna i novih premaza. Novi premazi koji pretvaraju sun?eve zrake u toplinu sada rade sa apsorpcijom od ?ak 95,5%. Sami prijamnici sada pak imaju aktivnu površinu od 96,7% svoje dužine ?ime se tako?er poboljšava apsorpcija. I kolektori se poboljšavaju unapre?ivanjem njihovih panela, optike i drugih dijelova.

Ove tehnologije su smanjile kapitalne troškove i troškove rada CSP projekata, te su sada profitabilniji za investitore i vlasnike. Nova topljiva sol je jeftinija od stare u startu, te bi s vremenom trebala biti još jeftinija, a i potrebna je manja koli?ina za pogon. Isto tako su smanjeni troškovi održavanja i sigurnosni troškovi, te je smanjena korozija na komponentama.

Kod kolektora je Ameri?ki Laboratorij za obnovljive izvore energije (NREL) razvio jeftinije modele koji umjesto staklenih modula koriste srebrni polimer koji ima iste performanse kao teško staklo uz manje troškove i masu. Time se osjetno smanjuje njihova cijena koja može biti i do 40% ukupne cijene CSP sustava. Dodatni bonus je politika SAD-a koja daje porezne poticaje, pozajmice od vlade te dotacije. Tu se isti?e SunShot CSP Research and Development program kojim se donira 55 milijuna dolara za 21 razli?iti projekt koji se bavi podsustavima CSP-a i to solarnim poljima, prijamnici, toplinskim spremanjem i samim elektranama. Cilj je smanjiti cijenu CSP-a sa 0,21 dolar/kWh na 0,06 dolara/kWh.

Osim ovih faktora SAD je dobar zbog velikih podru?ja sa jako puno sunca na jugozapadu zemlje, gdje se mogu graditi velike CSP elektrane, te sama ekonomska mo? cijele države u kojoj ima dovoljno kapitala da se investira u ovakve velike projekte. Jedino još investitori moraju uhvatiti ovu jedinstvenu priliku za razvoj nove tehnologije.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     csp      sjedinjene ameri?ke države      koncentrirana solarna energija      elektrane      spremanje energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?