Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 24 Listopad 2012 17:34

Nedavno su lokalni Singapurski mediji objavili da je solarna energija dostigla mrežni paritet u toj državi, što zna?i da je trošak instaliranja i održavanja solarnih panela jednak trošku kupnje elektri?ne energije.

Tarifa za elektri?nu energiju u Singapuru je me?u najve?ima u Jugoisto?noj Aziji (cijena je otprilike 22,23 ameri?ka centa po kWh), dok je cijena fotonaponskih panela ubrzano padala zadnjih nekoliko godina (u Singapuru je cijena fotonaponskih sustava tokom zadnje godine prepolovljena sa 3,2 dolara/W na 1,6 dolara/W). Solarne instalacije od 500 kWp do 1 MWp u toj državi sada se mogu cjenovno izjedna?iti sa konvencionalnim tarifama.

S druge strane fotonaponska industrija je trenuta?no u kontrakciji zbog toga što se previše gradilo i proizvodilo, a to se dogodilo jer se vjerovalo da ?e se poticaji preko feed-in-tarifa širiti iz regije u regiju. Umjetno niske cijene su potaknule vlade da zaklju?e da je dovoljno napretka napravljeno i da su poticaji postali nepotrebni.

Od po?etaka fotonaponske industrije sudionici su se morali boriti za svaki dolar poticaja. Sam naziv „mrežni paritet“ je korišten kao cilj nakon kojega poticaji više ne?e biti potrebni. Solarna industrija i svi njeni sudionici su najavili da ?e trošak/cijena FN sustava ubrzano padati do trenutka kada ?e proizvodna cijena biti izjedna?ena sa drugim tehnologijama proizvodnje elektri?ne energije. Ovo predvi?anje je u potpunosti ignoriralo op?enitu hirovitost cijena, te je tvrdilo da ?e cijena proizvodnje solarne tehnologije konstatno i?i prema dolje. Isto tako se ignorira ?injenica da su tokom ve?eg dijela poticajne povijesti solara trošak proizvodnje solarnog panela i njegova prodajna cijena bili potpuno odvojeni. Jedan od razloga za to je ?injenica da potroša?i nikada nisu "tr?ali" za proizvodom. Obe?anje pariteta mreže i ciljevi postavljeni u to ime u potpunosti igorniraju ?injenicu da svi sudionici moraju imati dovoljno veliku maržu za razvoj i istraživanja, za pla?e, za širenje i za sve ostalo potrebno za obavljanje posla na svjetskom tržištu. Ukupno gledaju?i solarna industrija se dovela u situaciju gdje su marže stvar prošlosti, a propast tvrtki se olako prihva?a umjesto da se za njima žali.

Slika 1 pokazuje povijest cijena i potražnje u FN industriji od 1975. do 2011. Treba uzeti u obzir da se periodi velike potražnje te velikog pada cijene tehnologije poklapaju sa vremenima kada su postojali veliki poticaji.

U 2009., na vrhuncu feed-in-tarifa, prosje?na prodajna cijena (ASP) za FN module je pala 33% u odnosu na godinu prije, odnosno u brojkama sa 3,25 dolara/Wp na 2,18 dolara/Wp. Cijena fotonaponskih ?elija je pak u istom periodu pala za 61% sa 3,20 dolara/Wp na 1,26 dolara/Wp. Iako se godišnji pad cijena za toliko ne može nazvati normalnim razvojem, te iako je ova korekcija cijena nastala ponajviše zbog agresivnih sniženja, cijela situacija je proglašena uspjehom i nepobitnim dokazom o razvoju. Ovaj trend je nastavljen do danas, te zbog takvog razvoja sve više proizvo?a?a bankrotira. Ako je ovo dokaz razvoja, onda je možda ipak zdrava stagnacija bolji izbor.

Paritet mreže je pojam koji ima mnogo definicija. To je ujedno i marketinški pojam te predstavlja nezdravi cilj jer uspore?uje solarnu industriju sa konvencionalnim izvorima energije (koji primaju i primat ?e poticaje) za udio na tržištu. Cijene su trenuta?no niske zbog velikih zaliha proizvoda i o?ekivanja da ?e cijene biti niske.

Unato? svim neda?ama, solar ?e preživjeti

Solarna industrija sa svim svojim tehnologijama trenuta?no ima mnoge prepreke koji ?e se još neko vrijeme nastaviti. Dodatan uteg joj rade spor o trgovanju u SAD-u, te rasprava o istome u Europskoj Uniji. Usporena svjetska ekonomija tako?er komplicira mogu?nost oporavka za industriju koja treba velika ulaganja u proizvodnju i instalacije. Smanjivanje poticaja dodatno utje?e na tržište, a novi modeli poslovanja, kao što je model iznajmljivanja u SAD-u još nisu dovoljno razvijeni.

Ono što je dobro u cijeloj pri?i je da inovacije nastaju u teškim vremenima i da solarna industrija ima mnogo iskustva sa teškim uvjetima na tržištu. Tokom svojih približno 40 godina povijesti, industrija solara je bila puna inovacija kroz tehnološki razvoj, dizajniranje sustava i napredak u popratnim troškovima sustava uz konstantnu borbu sa vladama za produživanje poticaja i slab utjecaj nezainteresirane javnosti. U budu?nosti se mogu o?ekivati daljnje tehnološke inovacije. Trenuta?no je pak najvažnije razviti poslovne modele koji omogu?uju zdrave marže te daju vrijednost potroša?ima. Osim toga mora se poraditi na obrazovanju kupaca energije, kako bi oni znali koliko to?no koja industrija dobiva poticaja i kako bi mogli na temelju tih ?injenica to?no procijeniti koju energiju žele koristiti.

Hrvatska solarna industrija je još daleko od mrežnog pariteta, zbog još uvijek relativno jeftine elektri?ne energije i ne tako jeftinih solarnih sustava, a samo tržište je još u svojim povojima (iako u zadnje vrijeme solidno napreduje, ponajviše zbog smanjenih administrativnih potreba), te je daleko od zasi?enosti. Unato? tome smanjena je feed-in-tarifa ove godine, pa unato? niskoj cijeni samih panela i ?elija sustav u cjelini u Hrvatskoj nije jeftin, a samim time je i rok povrata nešto duži, te isplativost projekata manja.

To?ne ?injenice o troškovima su važne, a ujedno je važno i da se pri?a o kvaliteti, a ne o niskoj cijeni. Solar ne mora biti najjeftinija vrsta elektri?ne energije, on mora biti prepoznat kao visoko kvalitetna, pouzdana i dugotrajna energetska tehnologija. Jednom kada se solarni elektri?ni sustav postavi, gorivo je Sunce, a to je besplatno.

Izvor: www.enerdata.net, www.renewableenergyworld.com

Tags:     mrežni paritet      solar      singapur      fotonaponska industrija      feed-in-tarifa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?