Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Virtualne elektrane E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 19 OĹľujak 2012 17:21

Danski otok Bornholm, ribarsko-poljoprivredna zajednica sa 42.000 stanovnika, uskoro ?e postati dom najnaprednije pametne elektroenergetske mreže. U slijede?e ?etiri godine, kroz 21 milijun eura vrijedan projekt EcoGrid, oko 2000 ku?anstava biti ?e spojeno na ovu mrežu koja ?e korisnicima omogu?iti da prodaju višak elektri?ne energije onda kada je ne koriste.

Upravljanje ovakvim na?inom korištenja energije vršiti ?e se centralnim kontrolnim sustavom koji ?e nadzirati i 36 MW vjetroagregata, elektranu na biomasu snage 16 MW, te elektri?na vozila. Ovaj djeluje kao konvencionalna elektrana, no zapravo je rije? o softwareu, odnosno tzv. virtualnoj elektrani.

Virtualna elektrana koristi infrastrukturu pametne elektroenergetske mreže kako bi povezala manje distribuirane izvore energije koji tada djeluju kao jedan proizvo?a?. U ovakvom sustavu mogu?e je koristiti gotovo svaki izvor elektri?ne energije, a oni koji trenutno nisu potrebni korisnicima koriste se za pohranu viška proizvedene energije.

Ku?anstva u Bornholm-u biti ?e opremljena kontrolnim sustavom koji ?e djelovati u skladu sa elektroenergetskom mrežom na na?in da ?e u trenucima kada se elektri?na energija najviše koristi mo?i kontrolirati rad ure?aja i termostata, te ?e stvoriti višak svoje energije koju ?e mo?i prodavati natrag u mrežu.

Bornholm

Prve virtualne elektrane zapo?ele su s radom prije deset godina, ve?inom kao istraživa?ki projekti, no u poslijednjih nekoliko godina vode?a elektroenergetska tržišta po?ela su prihva?ati virtualne elektrane kao komercijalnu mogu?nost primjene posebice kod sve ve?eg rasta obnovljivih izvora energije, izjavio je Thomas Werner, voditelj proizvodnje u Siemensu, koji nadzire projekte virtualne elektrane u ovoj kompaniji.

Umjesto pojedina?nih sustava od 5 kW sada je mogu?e imati jedan sustav snage 100 MW, kojim je upravljanje znatno olakšano. Uz to, takvi sustavi vrlo su fleksibilni i mogu?e ih je koristiti prema potebi onda kada je potražnja za elektri?nom energijom najve?a, smatra Peter Asmus, viši analiti?ar u Pike Research, kompaniji koja se bavi istraživanjem tržišta. Pike Research procjenjuje kako bi ukupan svjetski kapacitet virtualnih elektrana mogao narasti sa 45 GW, koliko je iznosio prošle godine, na 105 GW do 2017. godine, uz prihode od oko 6,5 milijardi dolara.

Virtualna elektrana omogu?ava manjim proizvo?a?ima elektri?ne energije da sudjeluju na elektroenergetskom tržištu, s kojeg bi ina?e vjerojatno bili isklju?eni. Elektrana koju nadzire Siemens trenutno ima kapacitet od 1.450 MW, a ?ine ga manji generatori koji se nalaze u bolnicama, industrijskim postrojenjima i komercijalnim zgradama u Njema?koj. Ina?e bi se svaki ovaj sustav koristio samo u hitnim slu?ajevima i samo za napajanje lokacije na kojoj se nalazi, a na ovaj na?in mogu se koristiti kada uvjeti u mreži ili na tržištu to zahtijevaju.

Jedini izazov koji je ostao nerješen je ?injenica da ne postoji standardno su?elje izme?u centralnog kontrolnog sustava koji nadzire rad virtualne elektrane i pojedinih izvora energije, ?ija velika ve?ina nije namjenjena za komunikaciju sa IT mrežom. No, daljnjim razvojem virtualnih elektrana i pametne mreže, te samim njihovim prihva?anjem, i ovaj izazov trebao bi biti riješen.

 

Izvor: http://spectrum.ieee.org

Tags:     virtualne elektrane      Danska      Siemens
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?