Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Europska komisija: U sljede?ih deset godina energija vjetra ?e biti najzastupljenija me?u novim energetskim postrojenjima E-mail
Autor Nives Jerki?   
Nedjelja, 19 Rujan 2010 13:19

Europska komisija objavila je nove energetske scenarije za budu?nost.

Energetski trendovi u Europskoj Uniji do 2030. godine uklju?uju 333 GW novo instalirane snage u proizvodnji elektri?ne energije koji ?e biti sagra?eni izme?u 2011. i 2020. godine.

Udio energije vjetra bi trebao biti oko 136 GW, ili 41% svih novih postrojenja, to je daleko najve?i udio od svih energetskih tehnologija.

Komisija o?ekuje da 64% novo instalirane snage bude iz obnovljivih izvora energije, 17% plin, 12% ugljen, 4% nuklearna energija i 3% nafta.

Prema Scenariju, energija vjetra ?e do 2020. godine proizvoditi 14% elektri?ne energije u Europskoj Uniji. Trenutno je u EU sagra?eno 80 GW snage energije vjetra koji sudjeluje u ukupnoj proizvodnji elektri?ne energije sa 5%.

Europska Komisija uvi?a da ?e energija vjetra igrati zna?ajnu ulogu u sustavu elektri?ne energije Europe do 2020. godine, u skladu sa trenutnim stanjem na tritu, legislativom EU i o?ekivanjima industrije. Do 2020. godine iz energija vjetra ?e se opskrbljivati oko 120 milijuna ku?anstava u EU.

U usporedbi s prethodnim Scenarijem iz 2008., Europska Komisija je pove?ala svoja o?ekivanja udjela energije vjetra u 2020. za 85%, od 120 na 222 GW, to je vrlo sli?no ciljevima EWEA-e od 230 GW do 2020. godine.

Za 2030. je Komisija gotovo udvostru?ila svoja o?ekivanja na 280 GW, u usporedbi sa 146 GW iz Scenarija 2008. godine.

Unato? tome, EWEA, koja o?ekuje 400 GW iz energije vjetra do 2030. godine, je iznena?ena to je scenarij Komisije pretpostavio da ?e nakon 2020. do?i do smanjenja novih investicija u energiju vjetra. U Scenariju stoji da ?e se pove?anje instalirane snage energije vjetra usporiti, te da ?e se godinji prosjek novih elektrana od 13,6 GW do 2020. smanjiti na 5,8 GW do 2030. godine. U 2009. snaga energije vjetra u EU se pove?ala za vie od 10 GW.

Izvor: http://www.ewea.org

Tags:     Europska Unija      Europska komisija      vjetroelektrane      energija vjetra
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?