Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Obama poti?e obnovljive izvore energije E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 26 SijeÄŤanj 2012 11:06

Predsjednik S.A.D.-a u svojem je zadnjem govoru (State of The Union 2012) istaknuo važnost obnovljivih izvora energije za državu, stavivši poseban naglasak na poboljšanje proizvodnje, konkurentnosti i inovacija.

Poticanje obnovljivih izvoraAmerika bi morala težiti budu?nosti u kojoj ?e sama kontrolirati vlastitu energetiku, a sigurnost i prosperitet ne bi smijeli biti blisko vezani za nestabilne dijelove svijeta, izjavio je Obama; koji smatra kako je upravo sada idealno vrijeme za poticanje proizvodnje i konkurentnosti.

Pove?anje konkurentnosti zapravo se odnosi na sve ve?u konkurentnost Kine koja zauzima sve ve?i dio na amari?kom tržištu. Upravo zbog toga Obama želi potaknuti ameri?ku proizvodnju, pove?ati radna mjesta u ovom sektoru, te samim time i pove?ati ameri?ku konkurentnost. Naglasio je i kako bi kongres trebao osigurati da niti jedna strana kompanija nema prednost nad ameri?kom proizvodnjom kada je rije? o pristupu financiranju.

Iako je veliki naglasak stavio na daljnji razvoj i proizvodnju nafte i plina, naglasio je kako slijedi smanjenje poticaja za fosilna goriva, a pove?anje za obnovljive izvore energije. Naftne kompanije primale su poticaje cijelo stolje?e, te je sada vrijeme smanjiti poticaje industriji koja nikada nije bila profitabilnija nego sada, i preusmijeriti ih na industriju ?iste energije koja nikada nije bila toliko obe?avaju?a kao sada, zaklju?io je Obama.

Na kraju svog govora Obama je obe?ao zna?ajno pove?ati mogu?nosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije na javnim zemljištima. Najavio je preusmijeriti svoju administraciju kako bi se mogla omogu?iti izgradnja obnovljivih izvora energije na javnom zemljištu koji bi osigurali proizvodnju elektri?ne energije za 3 milijuna ku?anstava. Uz to, objavio je i kako ?e Ministarstvo obrane, najve?i potroša? energije na svijetu, preuzeti jednu od najve?ih obveza u povijesti ?iste energije na na?in da ?e mornarica osigurati dovoljno kapaciteta za opskrbu elektri?nom energijom ?ak 250.000 ku?anstava godišnje.

 

Izvor: http://www.renewableenergyfocus.com

Tags:     S.A.D.      Obama      Kina      konkurentnost      poticaji      2012
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?