Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Energetska neovisnost - otok Mljet E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 17 Listopad 2012 20:56

Otok Mljet jedan je od nekoliko naših otoka na kojima se želi provesti ideja energetski neovisnog otoka. Iako je do danas jako malo toga po tom pitanju u?injeno, predstavljamo vam ideju i razra?ene scenarije prema kojima bi Mljet mogao postati elektroenergetski neovisan otok, kao što su to danski Samso ili španjolski El Hierro. Ovaj ?lanak nastavak je ?lanka Energetska neovisnost - otoci #2: Mljet za one koji žele znati više detalja.

Otok Mljet nalazi se u arhipelagu Južne Dalmacije, naoko je nerazvedeni izduženi otok, širok prosje?no 3 km, a duga?ak 37 km ukupne površine 100,4 km2. Reljef otoka karakteriziraju vapnena?ke uzvisine i krške doline i polja, a klima je mediteranska s prosje?nom temperaturom  8,7 °C u sije?nju i 24 °C u srpnju. Ve?a naselja nalaze se u unutrašnjem dijelu duž obra?enih polja, prema popisu iz 2001. na otoku živi 1111 stanovnika.

Primjena RenewIslands metodologije

Potrebe otoka Mljeta za energijom sagledane su RenewIslands metodologijom, baziranoj na ?etiri osnovna koraka koji se primjenjuju pri energetskom planiranju otoka, a to su: mapiranje potreba, mapiranje resursa, razvoj scenarija u kojima se zadovoljavaju potrebe korištenjem raspoloživih resursa i njima primjerenih tehnologija i modeliranje scenarija.

Prilikom primjene metodologije, potrošnja elektri?ne energije ura?unata je kao srednje velika, s iznimkom ljetnih mjeseci kada je potražnja za elektri?nom energijom visoka. Opskrba elektri?nom energijom otoka Mljeta je riješena putem dva podmorska kabela koji spajaju elektroenergetski sustav na otoku s mrežom na kopnu, a svaki kabel  snabdijeva po jednu stranu otoka. Slika 1 prikazuje prosje?no satno optere?enje elektroenergetskog sustava otoka Mljeta u 2002. godini, koje je prora?unato iz rezultata mjerenja optere?enja na podmorskom kabelu za opskrbu isto?ne strane otoka, te iz potrošnje elektri?ne energije hotela Odisej kao najve?eg potroša?a na zapadnoj strani otoka.

Prosje?no satno optere?enje elektroenergetskog sustava otoka Mljeta u 2002.

Slika 1: Prosje?no satno optere?enje elektroenergetskog sustava otoka Mljeta u 2002.

Potražnja za toplinom je raspršena po ku?anstvima i najviše se odnosi na potrošnju tople vode dok zagrijavanje i rashla?ivanje prostorija nije potrebno zbog povoljnih klimatskih uvjeta. Potrošnja goriva u transportu je mala, pa na Mljetu postoji samo jedna benzinska postaja koja gorivom opskrbljuje vozila, poljoprivredne strojeve i brodove.

Najobilatiji obnovljivi izvori na Mljetu su sun?evo zra?enje, vjetar i biomasa, a rezultati mapiranja resursa su prikazani u tablici 1.

Mapiranje resursa

Tablica 1 Mapiranje resursa

Na slici 2 prikazano je srednje satno globalno sun?evo zra?enje na zakrivljenu površinu od 36°, koje se prora?unalo iz mjernih podataka sa hidrometeorološke postaje u Dubrovniku te pomo?u ra?unalnih programa H2RES i PV GIS.

Srednje satno globalno sun?evo zra?enje na zakrivljenu površinu (36ş)

Slika 2 Srednje satno globalno sun?evo zra?enje na zakrivljenu površinu (36ş)

Podaci o vjetru prora?unati su iz podataka dobivenih mjerenjem na hidrometeorološkoj postaji u Dubrovniku i postaji u Mljetu te su prilago?eni rezultatima mapiranja.

Potencijal vjetra

Slika 3 Potencijal vjetra

Ve?ina biomase nalazi se u obliku gustih borovih šuma koje prekrivaju oko 72% otoka, posebice oko dva slana jezera na sjeverozapadnom predjelu otoka, a manje koli?ine biomase mogu biti dostupne i kao ostaci od poljoprivredne proizvodnje. Prilikom primjene RenewIslands metodologije upotreba biomase nije se razmatrala zbog specifi?nosti terena koji nije prikladan za njeno prikupljanje, te zbog zašti?enih podru?ja koja zauzimaju veliku površinu otoka. Pretpostavlja se da bi jedina prihvatljiva kombinacija za prikupljanje biomase bio model koji uklju?uje kr?enje šuma u svrhu zaštite od požara zajedno s nešto jednostavnijim prikupljanjem biomase po poljoprivrednim gospodarstvima.Index ÄŤlanka
Energetska neovisnost - otok Mljet
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?