Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 15 Studeni 2011 14:02

Cogenra je proizvod koji zna?ajno pove?ava u?inkovitost iskorištavanja energije Sunca, patentiran je kao takav, i dovodi iskorištavanje energije Sunca na sasvim drugu razinu nego do sada - a može se relativno jednostavno nabaviti i u Hrvatskoj.

Danas je ve? ve?ini zainteresiranih poznata ?injenica da jedan od glavnih problema solarne fotonaponske industrije ?injenica da se fotonaponskim efektom negdje oko 15% (cifra neznatno varira od proizvo?a?a do proizvo?a?a) energije pretvara u elektri?nu, a ostalih 85% je neiskorištena enegija - tj. toplina. Time solarna energija postaje dijelom nepoželjna zbog velike površine koju treba zauzeti s modulima za ve?u proizvodnju elektri?ne energije.

Pove?anje efikasnosti i smanjenje cijena solarnih sustava je danas glavni fokus svih proizvo?a?a, u želji da energija Sunca ponovi veliki uspjeh vjetroenergetike i u relativno kratkom roku postane jedan od najvažnijih izvora energije u budu?nosti.

Cogenra je zna?ajan korak upravo u tom smjeru, a za svoj inovativan i patentirani dizajn, te za svoju visoku u?inkovitost je osvojila i priznanja od strane Climate change business journal "2010 business achievement award winner" i od Renewable Energy World "Excellence in Renewable Energy Nominee".

U?inkovitost pretvorbe energije Sunca u korisnu energiju korištenjem Cogenre iznosi ?ak 75%! Rezultat je to korištenja fotonaponskih ?elija za proizvodnju elektri?ne energije, ali i korištenje viška topline za proizvodnju potrošne tople vode ili za grijanje. Dizajn se sastoji od zrcala koja koncentriraju svjetlost na male sekcije solarnih fotonaponskih modula, što samo po sebi pove?ava u?inkovitost. Dodatno se zagrijava voda u cijevi položenoj na modul, koja se koristi za grijanje, ali i služi da bi se u?inkovito odveo višak topline sa fotonaponskih modula ?ime se smanjuju gubici izazvani zagrijavanjem fotonaponskih ?elija.

Takvim iskorištavanjem energije Sunca Cogenra pridonosi smanjenju emisija CO2 i uštedi troška fosilnih goriva 60 do 100% više nego u slu?aju korištenja samo fotonaponskih modula ili sun?anih kolektora. Naravno i povrat investicije je kra?i i iznosi oko 5 godina, ?ak i na tržištima bez poticaja za proizvodnju elektri?ne energije, ali sa dobrom iradijacijom.

Cogenra se sastoji od nekoliko inovativnih i patentom zašti?enih rješenja za postizanje svojih ciljeva. SunDeckTM sustav za postavljanje na krovovima se sastoji od patentom zašti?enih oblika i rasporeda ogledala koja fokusiraju svjetlost, u kombinaciji s korištenjem jeftinih jednoosnih trekera za pra?enje putanje Sunca.

KogeneratorTM je komorno-kanalni sistem za teku?inu sa vlastitim toplotno elektri?nim fondom koji se jednostavno montira na zajedno s fotonaponskim modulima. Oba sistema koja ?ine kogenerator su zašti?ena patentom.

Da bi cijeli sustav bio zaokružen i funkcionalan brine se i iBOSTM, sustav koji u sebi integrira inverter, hidrauliku, kontrolu, daljinsko nadgledanje i dijagnozu, a sve da bi se stvorio sveobuhvatan plug&play proizvod.

Kao kona?ni proizvodi u ponudi sa jednostavnim plug-and-play pristupom ugradnji i s korištenom ve? opisanom tehnologijom nude se SunBaseTM, sustav za ugradnju na zemlji i SunDeckTM, sustav za ugradnju na ravnim ili gotovo ravnim krovovima (dopušta se mali nagib). Oba sustava karakterizira iskorištavanje fotonaponskih modula s visokim stupnjem iskorištenja, brza i jednostavna montaža i velika u?inkovitost u kombinaciji s proizvodnjom toplinske energije. Cijeli sustav modeliran je Polysun programom, te je dobio SRCC certifikat.

Neka od ciljanih tržišta Cogenre danas su industrija prehrane, proizvodnje pi?a i farmaceutska industrija, institucionalni objekti kao što su kampusi, hoteli, kasarne, zatvori, te sustavi za potrebe daljinskog grijanja. U budu?nosti primjena Cogenre se predvi?a i za desalinizaciju vode i pro?iš?avanje otpadnih voda, te za ugradnju na javne objekte kao što su bolnice ili zgrade.

Jedan SunBaseTM modul ima snagu od 18,1kW, s tim da je 3,3kW elektri?ne snage i 14,8kW toplinske snage. SunDeck modul je manjih dimenzija i jedan ima snagu od 2,4kW, od ?ega 0,4kW elektri?ne snage i 2kW toplinske snage.

Bitna stavka Cogenre je i skalabilnost modula za potrebe malih, ali i velikih potroša?a, i jednostavna instalacija, te tako?er i skalabilnost cijene sukladno veli?ini, ?ime se osigurava zna?ajno jeftinije korištenje Sun?eve energije, tj. zna?ajno niža cijena svakog proizvedenog kWh, da li elektri?ne ili toplinske energije.

Dobra vijest iz uvoda je i da se može nabaviti u Hrvatskoj. Naime zastpunik Cogenre, ali i druge fotonaponske i solarne opreme u Hrvatskoj i regiji je slovenska tvrtka Biring Sol d.o.o. koja je izgradila i pustila u pogon nekoliko klasi?nih fotonaponskih elektrana u Sloveniji, a sada planira i svoje prve projekte s Cogenrom.

Tags:     Cogenra      fotonapon      fotonaponski sustav      kogeneracija      termosolarni sustav      solarna termika      kogeneracijski solarni sustav
 
Komentari (2)
Odgovor:
2Subota, 31 Prosinac 2011 00:59
E J
Poštovani,
nadam se da vam je stigao mail.
LP,
Edo
MOLBA ZA POMO? U SOLARNIM POLJIMA U DALMACIJI !!
1Petak, 30 Prosinac 2011 19:50
Pavao Latinac
Poštovani Jerki?,
molim vaše znanje i pomo? u realizaciji jednog ve?eg SOLARNOG POLJA U DALMACIJI gdje imam otvoren put od gradona?elnika i poduze?a koje upravlja poljem! RAZLOG! Mnogo ponu?a?a "kilavo dite" ! Trebam Vas !
Pavao

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?