Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 09 Lipanj 2011 20:52

Scientific American je na svojoj web stranici na interaktivni na?in predstavio sedam radikalnih energetskih rješenja koja se istražuju, a ?ija je implementacija zasada još neizvjesna, ali bi mogle riješiti problem energetske efikasnosti, i problem opskrbe elektri?nom energijom. Izme?u sedam tehnologija nalaze se i dvije koje koriste sun?evu energiju.

U nastavku ?emo napraviti pregled svih sedam potencijalnih tehnologija.

1.) ?iš?i ugljen

Ugljen je najjeftiniji ali i najizdašniji izvor energije u svijetu, te je ujedno i izvor energije sa najve?im udjelom CO2. Inženjeri su uspjeli smisliti razli?ite na?ine da smanje koli?inu CO2 koji biva ispušten u atmosferu, ali te metode uništavaju i oko 30% proizvedene energije tako da time cijena elektri?ne energije koja izlazi iz termoelektrane na ugljen ska?e na duplo, pa su rješenja gdje se koristi "?isti ugljen" još uvijek rijetka. Ipak, mnoge agencije rade na tome da smanje taj postotak.

Energetski centar Sveu?ilišta Notre Dame koristi novi materijal koji zovu ionska teku?ina, a koja je zapravo vrsta soli. Glavna prednost tog materijala je da izvla?i duplo više CO2 od drugih tehnologija, te u tom procesu ta sol prelazi iz ?vrstog u teku?e stanje, ?ime se osloba?a energija koja se može ponovno iskoristiti za va?enje CO2 iz teku?ine kako bi ga se moglo riješiti. Taj novi na?in smanjuje parazitsku energiju na 22-23%, a cilj istraživanja je smanjiti to na nekih 15%. Ipak postoje i problemi, prvi je da su to novi materijali i da još nisu bili izvan laboratorija pa se nezna da li ?e ikada mo?i biti korišteni na nivou jedne elektrane. Drugi problem je što napraviti sa CO2 kada ga izvu?emo iz te teku?ine, da li ga probati uštrcati u podzemlje u porozne stijene, ili ga možda povezati sa silikatima kako bi postao inertan. Naravno, zadnji a i najve?i problem je ?injenica da je korištenje ugljena u energetske svrhe ipak ne?ista tehnologija te da uvijek postoje problemi sa toksi?nim pepom i sa iskopavanjem ugljena.

2.) Auti sa motorom na principu udarnih valova

Automobili sa plinskim turbinama mogu i?i pet puta više od hibrida koji koriste ventile. Motori sa ventilima pogone automobile i kamione više od jednog stolje?a, a i današnji hibridni automobili koriste male motore s ventilima da poja?aju snagu.

Sveu?ilište Michigan razvija potpuno druga?iji dizajn, koji se zove motor na udarne valove koji eliminira ventile. Ovaj kompaktni motor je veli?ine kuhala i treba puno manje opreme od motora na ventili, te zahvaljuju?i tome ima puno manju masu i ve?u efikasnost korištenja goriva, te bi s istom koli?inom goriva mogli prelaziti pet puta ve?e udaljenosti, s manjim ispuštanjem CO2, a i cijena proizvodnje bi bila 30% manja.

Tim prof. Müllera koji razvija taj motor planira napraviti prototip snage 25 kW, koji bi imao efikasnost od 30ak posto - što je ispod dieselovih motora koji imaju 45%, ali o?ekuje se da bi uz poboljšanja efikasnost mogla do?i i do 65%.

U ovakvom dizajnu motora, proces stvaranja energije se odvija unutar turbine koja se vrti. U principu izgleda kao horizontalni rotor, sa mnogo zakrivljenih lopatica i ku?ištem na vanjskom rubu. Topli zrak pod pritiskom zajedno sa gorivom ulaze u prostor izme?u lopatica iz središnje osovine. Kada takva smjesa pod velikim tlakom bude zapaljena, gore?i plinovi se prošire na tom mjestu te nastaje udarni val koji kompresira zrak svugdje, te se on u to?no odre?enom trenutku ispušta kroz ku?ište. Sila plinova pod pritiskom vrte loptacije odnosno cijeli rotor koji onda zavrti radilicu.

Ovaj princip se razvija još od 1906., ali do sada je bilo prakti?ko nemogu?e prora?unati kako ?e reagirati tok plinova, te je upitno da li i današnji kompjuterski modeli to mogu napraviti. Müller je ipak optimisti?an i tvrdi da se uz dovoljno vremena, truda i mašte uz pomo? novca može do?i do rezultata.Index ÄŤlanka
Sedam radikalnih rješenja za energiju
#2
#3
#4
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?