Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Nova saznanja o pretvorbi iz solarne u kemijsku energiju E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 22 Travanj 2011 08:05

Grupa istraživa?a koju predvodi Karlsruheov Institut za tehnologiju (KIT) je otkrio samo osnovu procesa u fotoelektrokemijskim ?elijama koji bi mogli utjecati na prebacivanje iz solarne u kemijsku energiju.

KIT-ov institut za funkcionalna su?elja (IGF) je prou?avao konverzijske procese koriste?i fotokatalizatore ?ija je osnova titanij-oksid a koji se koriste za direktnu konverziju solarne energiju u kemijsku – npr. stvaranje vodika rastavljanjem molekule vode.

Uz pomo? sveu?ilišta St. Andrews iz Škotske i Bochum i Helmholtz istraživa?kog centra iz Njema?ke, istraživa?i su došli do novih saznanja o osnovnim mehanizmima fotokemije preko titanij-dioksida.


Slika 1: Izgled molekule Titania, izvor: www.renewableenergyfocus.com

TiO2 ili titania je fotoaktivni materijal koji se u prirodi pojavljuje kao rutil ili anatase. Oblik anatase je karakteristi?an po deset puta ve?oj fotokemijskoj aktivnosti. TiO2 u obliku praha pri kontaktu sa svijetom postaje aktivan odnosno elektroni postanu pobu?eni, te tada recimo može podijeliti vodu na kisik i vodik. Istraživa?i su uspjeli i procijeniti životni vijek pobu?enih elektrona unutar kristala TiO2.

Sam cilj istraživanja po rije?ima Profesora Christofa Wölla sa IFG-a je razviti fotoaktivne materijale sa ve?om efikasnoš?u i dužim životnim vijekom.

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

Tags:     solarna      kemijska      energija      pretvroba      karlsruhe      fotoelktrokemijske ?elije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?