Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 01 Travanj 2011 06:37

Plutaju?i temelji koji služe kao platforma za dobivanje elektri?ne energije iz vjetra i valova. To je Posejdon – vjetar i valovi u jednom.

Projekt Posejdon je razvio Floating Power Plant A/S (FPP), Danska kompanija koja ima patent na projekt Posjedon. Tokom zadnjih 10 godina FPP je uspio razviti aktualnu jedinicu u pogonu kroz dizajniranje i modeliranje i testiranje razli?itih modela. Danas FPP u pogonu ima 360 tona tešku, 37 metara široku, 25 metara dugu i šest metara visoku demonstracijsku hibridnu elektranu koja koristi obnovljive izvore energije. To je prva elektrana takve vrste ikad napravljena, te je u rujnu 2008. postavljena kraj obale Lollanda u južnoj Danskoj u zaljevu Nakshkov.

Posejdon
Slika 1: Prikaz Posejdona

Sam koncept Posejdona je nastao još 1980. godine, a 1996. je ubrzan njegov razvoj i koncept je prošao testove u skaliranim modelima ovih veli?ina:

2,4 metarski testni sustav (skala 1:100 od 240 m sustava)

15 metarski test plutanja (skala 1:25 od 375 m sustava)

8,4 metarski test sustav (skala 1:50 od 420 m sustava).

Posejdon
Slika 2: Posejdon u Danskoj

Posejdon je unikatan projekt iz više razloga:

  1. Koristi jedinstveni koncept korištenja energije valova koji ima jednu od najve?ih efikasnosti zbog jedinstevnog oblika ventila koji mogu koristiti i dizanje i spuštanje valova.
  2. Plutaju?i temelji vjetroagregata. Snaga valova je glavni kriterij za veli?inu Posejdona te on ima ?vrstu i stabilnu platforma za razliku od ostalih plutaju?ih temelja za morske vjetroagregate. Njihova stabilnost je provjerena preko mjerenja i simulacija/prora?una Riso-a.
  3. Kombinacija vjetra i vode u jednom postrojenju za proizvodnju elektri?ne energije.

 

Posejdon
Slika 3: Posejdon iz zraka

Posejdon je dizajniran da bude usidren na otvorenom moru u dubokim vodama, s visokim valovima i dobrim uvjetima vjetra, te u takvim uvjetima 240 metara široka platforma može godišnje proizvesti do 50 GWh elektri?ne energije. Posejdon je prva platforma koja efikasno može koristiti obnovljive izvore energije na dubinama ve?im od 35 metara. Koriste?i vjetar i valove FPP dobrim dijelom rješava i poznati problem intermitentnosti obnovljivih izvora energije - posebice vjetra, a to omogu?avaju valovi koji su puno stabilniji i lakše predvidiv izvor energije od vjetra, pogotovo u dubokim vodama.

Posejdon je tako?er jednostavan za servisiranje jer se tokom cijele godine servisni brod može spojiti na platformu - pošto se prednji dio platforme automatski okre?e prema valovima, zadnji dio je uvijek zašti?en te tamo brod može uvijek pristati. Infrastruktura je uvijek skupa kada se radi na otvorenom moru, ali Posejdon zbog svoje velike snage omogu?ava da se investicijski troškovi po proizvedenom kWh energije zna?ajno smanje.

Izvor: www.floatingpowerplant.com

Tags:     posejdon      plutaju?a elektrana      energija vjetra      energija valova      vjetroagregat
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?