Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Podmorsko spremanje energije komprimiranim zrakom: fantazija ili realnost? E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 17 Rujan 2014 10:29

Podmorsko spremanje energije komprimiranim zrakom (UW-CAES) je korak dalje od podzemnog spremanja energije u spiljama, te bi usokoro moglo omogu?iti elektroprivredama na?in za dugoro?no spremanje energije, te operatorima malih mreža omogu?iti na?in da smanje svoju ovisnost o fosilnim gorivima.

Više od 40% svjetske populacije živi unutar 150 kilometara od obale te se stoga developeri UW-CAES-a nadaju da bi mogli imati prednost u odnosu na postoje?e i budu?e mikromreže za vjetar i solar, kao i u gradovima uz obalu koji koriste konvencionalne elektroenergetske mreže.

Osnovni koncept uklju?uje korištenje "energetske vre?e" ure?aja u obliku balona koji se radi od rastezljivog materijala i koji se sidri na morsko dno ili dno jezera. Kada je energija potrebna komprimirani zrak se može ispustiti kroz turbine. Na dubinama od 400 do 700 metara pritisak ostaje skoro konstanta za sve nivoe napunjenosti što efektivno zna?i da svaki kubi?ni metar spremljenog zraka daje tri puta ve?u koli?inu spremljene energije s obzirom na atmosferski tlak. Za ovakav koncept se moraju koristiti visoko efikasne turbine jer ?e one dati najbolje rezultate.

Curtis VanWalleghen, CEO tvrtke Hydrostor iz Toronta izjavio je da se oni fokusiraju na spremanje tokom tri do ?etiri sata tokom dana kada se brzo mijenjaju optere?enja na mreži. Njihova strategija je inicijalno raditi sa elektroprivredama i proizvo?a?ima energije kako bi se ubrzao razvoj. Toronto Hydropower recimo ima nekoliko dana godišnje kada nema dovoljno snage da pokrije vršnu potrošnju, te bi ovo bio idealan na?in za pokrivanje tih potreba.

UW-CAES projekt u jezeru Ontario ima dozvolu za do 2 MW, ali ?e inicijalna instalacija biti na dubini od 80 metara nekih 5 kilometara od obale Toronta te ?e primati 750 kW od Toronto Hydropower. Elektri?na energija spremljena pod vodom ?e u ovom slu?aju do?i iz normalne elektroenergetske mreže, te ?e Toronto Hydropower uz pomo? kompresora spremati zrak, a za obrnuti proces ?e koristi turbo-ekspander. UW-CAES tvrdi da njihova tehnologija ne šteti okolišu.

Glavni problem je taj što kada se projekt nalazi više od 3 kilometar od obale troškovi cijevi i gubitak energije postaju ozbiljno financijsko optere?enje. Hydrostor je potpisao ugovor o otkupu elektri?ne enrgije i sa tvrtkom WEB Aruna za postrojenje koje ?e izgraditi pokraj vjetroelektrane Vader Piet u Arubi. Cilj je da se višak energije no?u spremi i da se koristi idu?i dan umjesto dizel agregata.

Ipak prije nego što UW-CAES postane skroz upotrebljiv treba riješiti nekoliko ekonomskih problema. Za njega treba veliki volumen, i to vre?a promjera 40 metara koja mora mo?i imati strukturalni integritet barem 5 do 10 godina. Postoje i tehni?ki problemi zbog nalaska adekvatnog na?ina da vre?a ostane na morskom dnu zbog velike koli?ine zraka u njoj. Idealna dubina za vre?u bi bila 500 metara te bi trebala ogromna koli?ina betona da bi bili sigurni da ?e ona ostati na morskom dnu.

Unato? tom problemu industrija je optimisti?na vezano za ovu. Tokom idu?ih pet godina se o?ekuje 5 do 20 testnih projekata a nakon 2020. godine se o?ekuje nekoliko velikih projekata koji bi se postavili pokraj priobalnih vjetroelektrana gdje se o?ekuje komercijalizacija ovog projekta.

Izvor: www.renwableenergworld.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?