Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Tehnologija spremanja elektri?ne energije kroz temperaturnu razliku E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 16 Rujan 2014 16:22

U SAD-u, a i svijetu danas skoro 99% mogu?nosti spremanja energije na razini mreže dolazi iz reverzibilnih hidroeleketrana. Osim što za taj proces trebaju ogromne koli?ine vode, reverzibilne hidroelektrane su trenutno ograni?ene na planinska i brdovita podru?ja.

Sada bi se prema Jonathan Howesu, Britanskom aeronauti?kom inženjeru, mogla pojaviti isplativa alternativa. Howes sa partnerima Jamesom Machnaghtenom i Mark Wagnerom suosniva?ima tvrtke Isentropic Ltd trenuta?no razvija novu tehnologiju spremanja energije, koju nazivaju pumpno toplinsko spremanje elektri?ne energije (PHES), koje sprema elektri?nu energiju kao toplinu i hladno?u. Prema Isentropicu bi PHES trebao biti jeftiniji od reverzibilnih hidroelektrana, te bi se mogao koristiti svugdje u svijetu a usporediv je, te ponegdje i bolji od reverzibilnih hidroelektrana sa efikasnoš?u od 72 do 80%.

PHES koristi dva velika silosa smrvljenog šljunka koje nazivaju "toplinska pohrana" i "hladna pohrana". Sustav klipova se koristi za pumpanje toplog i hladnog plina argona kroz elektri?ni krug. Proces po?inje kada se elektri?na energija uvede u sustav ?ime se pokre?u elektri?ni klipovi napunjeni plinom argonom. Klipovi ubrzano kompresiraju argon sa 1 bara na 12 bara ?ime se plin ugrije na 500 stupnjeva celzijusa. Ovaj topli plin onda putuje na vrh toplog silosa koji je napunjen smrvljenim šljunkom.

Gornji dio šljunka se plinom ugrije na 500 stupnjeva celzijusa dok donji dio ostaje na ambijentalnoj temperaturi. Toplinska fronta izme?u ambijentalne i tople zone pri vrhu se pomalo mi?e prema dolje u ambijentaltnu zonu ?ime se šljunak grije. Plin se hladi u procesu dok se giba kroz šljunak odozgo prema dolje, ali ostaje na 12 bara. Kada plin iza?e kroz dno silosa on pokre?e još par klipova koji vra?aju plin na 1 bar ?ime mu se termperatura spušta na -160 stupnjeva celzijusa u procesu.

U zadnjem dijelu ciklusa, plin odlazi u hladni silos gdje ulazi na dnu. Sli?no kao i kod toplinskog silosa, efekt hla?enja stvara hladnu toplinsku frontu koja se ovdje pomi?e gore prema ambijentalnoj zoni dok plin hladi šljunak. Na vrhu silosa plin je ponovno na ambijentalnoj temperaturi te je ostao na 1 baru. Ovim putem se elektri?ne energija sprema kroz temperaturnu razliku u šljunku, a ne kao komprimirani zrak. Dodatno, u cijelom procesu se uop?e ne koristi voda.

Cijeli ciklus može biti obrnut kako bi se iskoristila spremljena energija promjenom vremenskog takta klipova, ?ime sustav radi kao toplinski motor ?ime se omogu?uje elektri?noj energiji da te?e iz sustava. Sa punjena na pražnjenje se sustav može prebaciti u manje od jedne sekunde.

Nezavisna studija od Parsons Brinckerhoffa je izvijestila da PHES košta 30% manje od reverzibilnih hidroelektrana, sa troškom pohrane od 103 dolara po kWh. Trenuta?no tehnologija može biti iskorištena za spremanje energije 2.000 ku?anstava odjednom. Za takvo spremanje bi sustav morao biti 20 do 40 metara visok. Prvi komercijalni sustav je trenuta?no u izgradnji u Farehamu u Engleskoj. Isentropic tvrdi da ?e sustav postati komercijalno dostupan u pet do šest godina.

Izvor: www.windwpowerengineering.com

Tags:     isentropic      tehnologija      spremanje energije      šljunak      temperaturna razlika      toplinska fronta      argon      silos
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?