Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 17 Listopad 2012 21:18

Škotska vlada je krajem kolovoza objavila da je pet developera za morske tehnologije dobilo financiranje u iznosu od 7,9 milijuna funti kako bi mogli dalje testirati nove prototipove tehnologija koje koriste energiju valova i plime i oseke, a koji se nalaze u morima pokraj škotske obale.

Radilo se o drugoj fazi financiranja WATERS  ?iji je cilj omogu?iti Škotskim developerima i njihovim dobavlja?ima da uhvate što ve?i udio rastu?eg me?unarodnog tržišta morskih tehnologija koje bi moglo vrijediti i do 4 milijardi funti za škotsku ekonomiju do 2020.

Pregled tih pet developera i njihovih tehnologija slijede u nastavku.

Albatern

Albaternova tehnologija WaveNET, koju je razvio njihov glavni tehnolog David Findlay se sastoji od ve?eg broja modula koji su spojeni zajedno da ?ine WaveNET matricu. Svaki modul ima svoju vertikalnu „bovu“ sa ?vorom kojim je pri?vrš?ena na ostatak sustava na svojoj osnovici. „Bova“ se ve?im dijelom nalazi unutar vode te je samo vrh vani, a na ?voru su spojene tri ruke pod kutem koje na svojim „bovama“ izlaze na površinu.

Ova tehnologija ima i „jedinice za skidanje snage“, kojih ima na svakom spoju ?vora i ruku, odnosno ruku i bova što zna?i da ih ima šest. Svaki ?vor je opremljen hidrauli?kim ovnom koji se nalazi na „jedinicama za skidanje snage“, te oni hvataju kineti?ko gibanje modula koje nastaje zbog morskih valova. Unutar svakog modula se nalazi generator na površini ?ime se uvelike olakšava inspekcija, servis a i sam rad sustava.

Albatern je dobio financiranje u iznosu od 617.000 funti, ?ime ?e mo?i izraditi prvi WaveNET modul, koji ?e se sastoajti od 6 modula snage 7,5 kW, odnosno ukupna snaga ?e mu biti 45 kW. Inicijalni modul pod nazivom Squid 1 ?e biti pra?en sa još dva modula u kojima ?e se nalaziti sve potrebne nadogradnje identificirane u prvoj fazi. Nakon toga ?e biti napravljen završni ure?aj koji ?e objediniti sve prednosti prva tri prototipa.

WaveNET prototip ?e biti pokrenut krajem ove godine, do kraja idu?e godine u više faza i na razli?itim lokacijama i uvjetima, i to posebno na lokacijama koje su udaljene i ruralne.

Isto tako se razvijaju i ve?e jedinice sa partnerima koje bi imale module od 75 do 100 kW, te bi se tako mogle izgraditi i matrice do 10 MW, a njihovi prototipovi bi se trebali pojaviti iza 2014.

AWS Ocean Energy

AWS je dobio financiranje u iznosu od 3,9 milijuna funti, a ukupni troškovi projektiranja, gradnje i puštanja u pogon njihovog AWS-III Wave Energy Convertera (WEC) su 15,6 milijuna funti. Skalirani model 1:9 je testiran u Loch Nessu tokom 2010., a prototip u punoj veli?ini je planiran za 2014. godinu, te ?e biti postavljen u Europskom energetskom centru za morske tehnologije.

Prema AWS-u, ure?aj se sastoji od „više-stani?nog niza“ fleksibilnih apsorbera membrana koji pretvaraju energiju vala u pneumatsku energiju kompresijom zraka unutar svake ?elije. ?elije su me?usobno spojene, tako da zrak može putovati izme?u njih u „anti-fazi“, te ima turbine-generatore koji proizvode elektri?nu energiju iz tako dobivene energije.

Uobi?ajeni ure?aj ima 12 ?elija, pri ?emu svaka ima širinu od 16 metara i dubinu od 8 metara, te ukupni promjer 60 metara. Ovakav ure?aj može prosje?no proizvoditi 2,5 MW iz uzburkanog mora, sa masom manjom od 1.300 tona. Ure?aj bi se koristio na lokacijama gdje je dubina mora oko 100 metara.

Nautricity

Cameron Johnstone, glavni izvršni direktor Nautricity kaže da je pri razvoju njihove tehnologije CoRMaT cilj bio razviti takvu tehnologiju na plimu i oseku koja ne bi imala toliko skupu i tešku dodatnu strukturu i proizvesti turbinu koja bi bila manje kompleksna. Oni vjeruju da bi time smanjili troškove proizvodnje energije iz plime i oseke.

Prema Johnstoneu njihova tehnologija je jedinstvena jer koristi kontra-rotiraju?e rotore montirane na osovini sa fiksnim nagibom lopatica, kojima se direktno upravlja sa kontra-rotiraju?im generatorom s permanentnim magnetima. Generator se tako prirodno hladi jer je potopljen prilikom plime.

Turbina se može koristiti na lokacijama do 500 metara dubine. Komercijalna demonstracija ove tehnologije bi se trebala dogoditi do po?etka 2014., te se nakon toga o?ekuje komercijalni proizvod.Index ÄŤlanka
Pregled novog vala razvoja morskih obnovljivih izvora energije u Škotskoj
#2
Sve stranice
 
Komentari (1)
Morske tehnologije
1Ponedjeljak, 29 Listopad 2012 06:30
Miroslav
?lanak po?inje Škocka vlada je. Nešto sli?no je kod nas nezamislivo to bi moglo sa?uvati ostatke ostataka HR brodogradnju. Evropa nije planirala pred pristupnim ugovorom, imaju oni svoja brodogradilišta.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?