Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Alternativa alternativnoj energiji E-mail
Autor Iva Zelenko   
Subota, 14 Srpanj 2012 19:02

Za obnovljive izvore energije ?esto se upotrebljava naziv alternativna energija, no postoji i alternativa alternativnoj energiji. U nastavku slijedi deset najneobi?nijih i nekonvencionalnih na?ina mogu?e proizvodnje elektri?ne energije.

Zelena teretana. Tzv. zelena teretana nalazi se u Oregonu, a svojim korisnicima pruža jedinstven osje?aj postignu?a. Prilikom vježbanja uloženom energijom pomažu napajanju zgrade. U 2010. godini ostvarena je ušteda od 37.000 kWh.

Zelena teretana

Zeleni plo?nici. Tvrtka PaveGen osmislila je kako pretvoriti energiju koju stvaraju otisci stopala u elektri?nu energiju. Svaki puta kada netko prelazi preko plo?e Pavegen kineti?ka energija pretvara se u elektri?nu koja se može skladištiti i koristiti u razne svrhe. Plo?e ?e se koristiti za napajanje najve?eg tržišnog centra u Europi, a datum otvaranja o?ekuje se s ovogodišnjom olimpijadom u Londonu.

PaveGen

Vožnja. Uobi?ajena vožnja, naravno, ne?e proizvoditi elektri?nu energiju, no vožnjom po novoj površini, koja se sastoji od asfalta u kojeg su umiješani piezoelektri?ni kristali, proizvoditi ?e se elektri?na energija. Najviše energije proizvoditi ?e gust promet i vozila s ve?om težinom.

Nova površina ceste

Ruksak. Do sada smo pisali o ruksacima koji sadrže fotonaponske module pomo?u kojih proizvode elektri?nu energiju, no znanstvenici su pronašli novi na?in iskorištavanja mogu?nosti ruksaka. Novi ruksaci kineti?ku energiju hoda pretvaraju u elektri?nu energiju. Svaki korak, odnosno svaki pokret pomo?u kojeg se ruksak pomi?e omogu?ava proizvodnju energije koja se može upotrebljavati za punjenje mobitela ili drugih sli?nih ure?aja. Proizvedena energija može se upotrebljavati direktno, ali je mogu?e i skladištiti je za kasniju upotrebu.

Princip rada ruksaka

Izmet. Iako se upotreba plinova iz kravljeg izmeta ?esto spominjala kao mogu?nost za iskorištavanje u svrhu pridobivanja energija, kompanija Central Vermont Public Services prva je koja je ovu tehnologiju doista isprobala. Prema dostupnim podacima, tvrtka trenutno iz kravljeg izmeta proizvodi oko 250 do 300 kWh elektri?ne energije dnevno.

CVPS

Nogometna lopta. Grupa studenata sa sveu?ilišta Harvard dizajnirala je loptu naziva sOccket, koja u sebi ima žiroskop i prikuplja kineti?ku energiju svakog udarca. Planira se daljnji razvoj, no uz trenutnu tehnologiju žiroskopa proizvodi se maksimalno 24 V.

sOccket

Hod. Grupa fizi?ara osmislila je ure?aj koji se nosi oko noge, a pretvara snagu miši?a noge u elektri?nu energiju. Ure?aj može proizvesti oko 5 W bez posebnog ljudskog napora, a hodom od jedne minute proizvede se dovoljno energije za deset minuta razgovora na mobitel.

Proizvodnja energije hodom

iYo Yo-Yo. Švedski dizajner Peter Thuvander prenamijenio je igra?ku Yo-Yo kako bi služila za napajanje iPhone-a. iYo sadrži malu Li-ion bateriju koja puni mobitel.

iYo Yo-Yo

Ples. Za plesne podije osmišljena je nova podloga koja ispod svoje površine sadrži opruge i kristalne blokove pomo?u kojih se, kada po njoj plesa?i plešu, proizvodi elektri?na energija. Podloga se ve? po?ela upotrebljavat u nekim no?nim klubovima.

Nova podloga za ples

Vo?e. Pomo?u citrusa tako?er je mogu?e proizvesti odre?enu koli?inu elektri?ne energije koja bi mogla služiti za rad manje žarulje. U neki od citrusa umetnu se bakrena žica ili ?avao i živa, ili ?avao, od cinka, te se na njih žicom spoji manja žarulja.

 

Izvor: http://www.ecsgrid.com/

Tags:     kineti?ka energija      pretvorba energija      iPhone      ruksak      ure?aji      gadget
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?