Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu


Proljetni sajmovi Zagreba?kog Velesajma 2017.

Na Zagreba?kom Velesajmu u razdoblju od 04. - 07. travnja 2017. odrat ?e se INTERKLIMA - 24. me?unarodni sajam grijanja, klimatizacije, obrade pitkih voda i obnovljivih izvora energije.

Sajam INTERKLIMA ove godine osnaen je terminskim zajednitvom sajmovaGraditeljstvo, EMAT i INTERPROTEX koji su objedinjeni pod nazivom Proljetni sajmovi Zagreba?kog Velesajma.

Opširnije...
 
Svjetska banka predstavila Svjetski solarni atlas

Svjetska banka je, u suradnji sa International Solar Alliance, predstavila Svjetski solarni atlas web stranicu koja sadri podatke o koli?ini Sun?evog dozra?enja i GIS podatke za bilo koju lokaciju na Zemlji.

Opširnije...

Moemo li u Slavoniji koristiti Sunce za proizvodnju elektri?ne energije?

Iako se nalazimo u kriznim vremenima, mnogi od nas posjeduju ku?e za odmor, odnosno, popularne vikendice. Danas one dobivaju jo ve?i zna?aj jer pruaju mjesto za odmor i rjeavanje stresa nagomilanog zbog tempa ivota kakvoga vodimo. No ipak, i na takvim mjestima su nam potrebne stvari na koje smo naviknuti, posebice aparati koji koriste elektri?nu energiju. Ali, to ako se naa vikendica nalazi na podru?ju koje je udaljeno od elektri?ne mree?

Opširnije...
Sun?ana elektrana Leis

Sun?ana elektrana LEIS nalazi se u Donjoj Moti?ini pored Naica. Investitor i vlasnik postrojenja je gospodin Franjo Leis koji je potpisao ugovor s HROTE na 14 godina. Elektrana je snage 10 kW, a koriteno je 48 fotonaponskih modula snage 205 W hrvatskog proizvo?a?a Solvis iz Varadina. Koriten je izmjenjiva? SMA Sunny TriPower 10000TL, a aluminijska podkonstrukcija je proizvod tvrtke Schletter iz Njema?ke. Procijenjena godinja proizvodnja Sun?ane elektrane Leis je oko 12,6 MWh sun?eve elektri?ne energije.

Opširnije...
Solarna ekokapsula omogu?uje ivot bilo gdje na planeti uz mogu?nost koritenja elektri?ne energije

Ekokapsula je niskoenergetska ku?a u obliku jajeta koju su dizajnirali Nice Architects iz Bratislave.

Opširnije...

Ho?emo li uskoro ostati bez Sunca?

obnovljivi.comPrema ?lanku objavljenom na portalu National Report ?ovje?anstvo bi moglo potroiti Sunce - i to zato jer solarni paneli, koji upotrebljavaju sun?evu energiju, zahtijevaju vie energije od koli?ine koju Sunce moe proizvesti.

Ovakva tvrdnja, naravno, nema veze s istinom, no svejedno postoji odre?en broj ljudi koji bi upravo u ovakav scenarij mogao povjerovati.

Opširnije...
 
Obnovljivi izvori energije ili termoelektrane na ugljen?

U zadnje vrijeme dnevni mediji su u vie navrata pisali o planovima za razvoj projekta termoelektrane Plo?e. Tako je u jednim dnevnim novinama osvanuo i intervju sa Damirom Begovi?em, stru?nim savjetnikom tvrtke koja je nositelj razvoja TE Plo?e i Davorom krlecom, potpredsjednikom ORAHa i profesorom na FERu. S obzirom da je intervju prezentiran u obliku izravne debate o potrebi i koristi za izgradnjom termoelektrane, interesantno je pratiti kako se kroz ovakve situacije i dalje pokuavaju prezentirati teze i argumenti koji su moda vrijedili prije 10 godina, me?utim u dananje vrijeme su apsolutno neto?ni i navode razvoj cijelog sektora u smjeru koji je ekonomski i energetski neodriv i dugoro?no tetan.

Opširnije...

Izdvojeno

 • 17.08.11 Vijesti >> Aktualno

  Sezona kiselih krastavaca odnosi se i na energetiku, pa u ove tople ljetne dane donosimo na izbor deset stvari koje bi svaki informirani gra?anin trebao znati o energetici. Ako ste energetski stru?njak, slobodno izbjegnite ovaj ?lanak.

  Tags:     energetika      elektri?na...
  Više...
 • 24.04.11 Obnovljivi izvori energije >> Energija bioplina

  Bez povijesti i jo pone?ega, ne moe.

  Povijest anaerobne digestije

  Neki zapisi pokazuju da se proizvod anaerobne digestije organske materije "BIOPLIN", koristio jo u Asiriji u 10. st. prije n. e., i u Perziji u 16. st. prije n. e. Jan Baptista van Helmont je jo u 17. st. prvi ustvrdio i dokumentirao da se BIOPLIN moe dobiti prilikom procesa raspadanja organske materije. Alessandro Volta...

  Više...
 • 24.03.11 Vijesti >> Aktualno

  Connie Hedegaard, jedna od ?lanica Europske komisije (tzv. vlade Europske unije), nedavno je izjavila kako je dostizanje cilja od 100% opskrbe Europske unije elektri?nom energijom pomo?u obnovljivih izvora energije prefectly doable. Danski premijer Rasmussen je nedavno tako?er objavio cilj da Više...

 • 13.02.11 Vijesti >> Aktualno

  Obnovljivi.com ekskluzivno objavljuje tekst prof.dr.sc. Ranka Goi?a, jednog od vode?ih stru?njaka iz podru?ja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i regiji, o razvoju i perspektivama obnovljivih izvora u Hrvatskoj.

  Tags:     razvoj      obnovljivi izvori energije &n...
  Više...
 • 20.01.11 Obnovljivi izvori energije >> Energija biomase

  Ovaj ?lanak sastavila je stru?na skupina unutar projekta CEUBIOM. Obnovljivi.com zahvaljuje stru?noj skupini na ustupanju podataka i informacija.

  Tags:     biomasa      bioenergija       Više...
 • 25.10.10 Vijesti >> Aktualno

  Obnovljivi.com donosi vam vrlo zanimljivu prezentaciju prof.dr.sc. Ranka Goi?a, redovnog profesora na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveu?ilita u Splitu.

  Tags:     poticanje      gra?enje       Više...
 • 20.08.10 Obnovljivi izvori energije >> Energija oceana

  Energija plime i oseke je jedan od najstarijih tipova energije koju koriste ljudi. Ta energija ne zaga?uje okoli, pouzdana je i lako predvidljiva za razliku od energije vjetra i valova. Sama energija plime i oseke se moe koristiti na dva na?ina:

  Tags:     energija oceana      valov...
  Više...
 • 20.08.10 Obnovljivi izvori energije >> Geotermalna energija

  Na samom po?etku nastanka Zemlje sve kopnene mase su bile spojene u jedan gigantski kontinent nazvan Pangaea, nakon ?ijeg je raspada Zemljina kora po?ela poprimati dananji oblik. Kontinenti su dio kore i u neprestanom su gibanju.

  Tags:     geotermalna energija      energeti...
  Više...
 • 20.08.10 Obnovljivi izvori energije >> Energija vode

  Hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode pretvara prvo u mehani?ku, a potom u elektri?nu energiju.

  Hidroelektrane se mogu podijeliti prema vie razli?itih faktora: visina pada, na?in koritenja vode, vrsta akumulacijskog bazena i smjetaj strojarnice. Jo jedna uobi?ajena podjela je po instaliranoj snazi na male i velike hidroelektrane pri ?emu su male naj?e?e definirane do snage od 10 MW. U Hrvatskoj je tako?er definirana podjela na velike i male hidroelektrane s time da su male hidroelektrane prema zako...

  Više...

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?