Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Kolumne

E-mail
Autor Luka Predragovi?   
ÄŚetvrtak, 21 Travanj 2011 11:49

Nisam zadovoljan s kvalitetom referata sveu?ilišnih profesora. Svi su izlagali poznate stvari. Govorili su o poznatim potrebama i mogu?nostima OIE u nas.

Nitko nije ništa rekao o stanju tehnike i tehnologije i koji su izazovi primijenjene znanosti u oblasti OIE, a što sam ja o?ekivao.

Dobro je da se znanost uklju?i u razvoj proizvoda i njegovu primjenu, ali on mora biti, kao što je rekao dr. Jur?i? konkurentan i kvalitetan. Tržište s proizvodima za obnovljive izvore je obimno i u fazi je žestoke konkurencije s tendencijom pada cijena.

Postoje me?unarodne i europske norme prema kojima se proizvodi i postrojenja certificiraju, a što je skupo i put je dug. Tko ima financijsku snagu razvoja i sposobnost proizvodnje u velikim serijama od doma?ih proizvo?a?a?

Ima prostora za znanstveni rad oko pohrane energije, tehnoloških procesa pretvorbe energije, pridobivanja i korištenja.

Hrvatski put u primjeni OIE i energetske u?inkovitosti nije zatvaranje u vlastito dvorište, jer to nije mogu?e i štetno je. Živimo u globalnom svijetu. Jedino uklju?ivanjem na pametan na?in u me?unarodnu utakmicu možemo uzeti nešto od kola?a.

Inteligentne mreže jesu izazov. Upravljanje potrošnjom, cijenama energije i izvorima. Naš HEP nije za to spreman kao što nije ni za obnovljive izvore. Oni još nisu sigurni da li im je to u interesu. Vidio sam u Njema?koj da operatori mreže reklamiraju inteligentnu potrošnju. Prema sadašnjoj organizaciji HEP-a to i nije od interesa nijednoj od njihovih mnogobrojnih djelatnosti.

Nije jasno što bi fakulteti radili u razvoju OIE osim primjene ve? poznatoga. Htio sam im to re?i, ali nisu imali vremena saslušati me. Veliki doprinos naših fakulteta bio bi kad bi u nastavni program u ve?oj mjeri uklju?ili OIE u funkciji zaštite okoliša kao posebni studij s nekoliko smjerova kao što se može vidjeti na www.umwelt-campus.de u Birkenfeldu. Mi nemamo dovoljno školovanih ljudi za budu?u proizvodnju, marketing, projektiranje i montažu postrojenja OIE.  Nemamo niti certificiranih instalatera (naprava za biomasu, toplinskih pumpi, fotonaponskih i termosolarnih sustava) i to prema akreditiranom programu Komisije europske unije za obnovljive izvore, a kamoli inženjere-projektante i arhitekte da znaju ispravno isprojektirati postrojenje OIE i odgovaraju?u u?inkovitost nulte emisije. Nije niti ?udno, kada Direktiva 2009/28/EC koja to propisuje, prihva?ena u poglavlju 15 od strane našeg pregovara?kog tima još prošle godine do danas nije prevedena i objavljena na web-stranicama bilo kojeg ministarstva, a od 2012. god. postaje i za nas obvezna. Imam osje?aj da se ona skriva od javnosti.

Naša ministarstva kojih se to ti?e me?usobno ne sura?uju. Pod utjecajem su razli?itih lobija tako da OIE  o kojima Zakon o energiji (?l.14) govori, da su od interesa za Republiku Hrvatsku se u podzakonskim aktima ti?u samo MINGORP-a . Bilo bi dobro da se i druga ministarstva kojih se to na bilo koji na?in ti?e kona?no sjednu za okrugli stol i svima jasno kažu, da li su za primjenu OIE ili ih to ne interesira. Zakon o OIE ne postoji, a podzakonska rješenja su takova da procedure traju neopravdano dugo. Planiranje i prostorno ure?enje nije uskla?eno. Realizacija je daleko ispod svih želja i planova. Proizvo?a?a zovu povlaštenim, a mora pro?i put prethodnih rješenja, kona?nih rješenja i na koncu probni pogon bez roka trajanja i bez pla?anja proizvedene energije. To je taj interes na hrvatski na?in ili možda ?ekamo razvoj hrvatskog proizvoda?

Luka Predragovi?

Tags:     okrugli stol      Sveuciliste u Zagrebu      OIE      obnovljivi izvori energije      proizvodnja      oprema      HEP
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?