Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 24 Studeni 2011 19:18

U Hrvatskom novinarskom društvu je ju?er u 11h održan okrugli stol na temu Energetski objekti i zaštita okoliša – vjerodostojnost studija utjecaja na okoliš.

Specifi?no se pri?alo o dva velika nadolaze?a projekta HE Ombli i TE Plomin C. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici investitora u spomenute elektrane, državna administracija, izvo?a?i studija, novinari i zeleni.

Glavni zaklju?ak skupa je bila da javnost želi transparentnije i poštenije studije utjecaja na okoliš, koje ?e u potpunosti u digitalnom obliku biti dostupne javnosti i ne?e pogodovati investitorima (koji ih pla?aju) nego ?e biti vo?ene principima održivog razvoja. Spominjalo se da bi izbor izvo?a?a trebao biti prepušten nekom drugom tijelu a ne da investitor sam bira iste, i da bi izvo?a?i studije trebali dodatno odgovarati za vjerodostojnost. Trenutno im se prema zakonu licenca može oduzeti na godinu dana, a trebalo bi omogu?iti da to bude i na dulji period, ako ne i zauvijek, a sukladno dodatnoj odgovornosti koju nose u pra?enju takvih projekata.

Izme?u ostaloga na skupu je utvr?eno da EBRD-ov dokument koji se pojavio u javnosti nije bio vjerodostojan, te nije bio finalna verzija tako da je nakon dopuna istog po novom izvještaju projekt postao isplativ. Ina?e ovih dana se o?ekuje objava da ?e HE Ombla dobiti financiranje od EBRD-a.

Što se ti?e same procedure studije utjecaja na okoliš Dušica Radoj?i? iz Zelene Istre je ukazala da, iako je izrada kopije cjelokupne studije utjecaja na okoliš zakonski mogu?a to se rijetko dopušta, i da bi rok javnog uvida i rasprave za velike studije (kao što je za Plomin C koja ima preko 1.000 stranica) trebao biti produžen na duže vrijeme kao što je u nekim zapadnim zemljama. Vjeran Pirši? iz Eko Kvarnera je ukazao na ?injenicu da se ?ak 97% studija utjecaja na okoliš prihva?a i da se primjedbe gra?ana u ogromnom djelu odbijaju, tj. prakti?ki nema slu?aja da nisu bile odbijene.

Za HE Omblu je ?ak i Nenad Miku?i?, ravnatelj Uprave za procjenu okoliša i industrijsko one?iš?enje u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog ure?enja utvrdio da danas studija utjecaja na okoliš za tu elektranu ne bi prošla zbog drugih kriterija koji uklju?uju i Naturu 2000.

Tags:     ombla      plomin      hidroelektrana      ebrd      hrvatsko novinarsko društvo
 
Komentari (1)
KAKO DANAS DOBITI KREDIT OD 1000 EURA NAD
1Petak, 05 OĹľujak 2021 12:07
FRANKA CREDIT
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?