Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Konferencija: Sustainable Energy Finance and Investment Summit Croatia 2011 E-mail
Autor Edo Jerki?   
Petak, 28 SijeÄŤanj 2011 12:40

Konferencija: Sustainable Energy Finance and Investment Summit Croatia 2011 održat ?e se od 19. do 22. listopada 2011. godine u hotelu Croatia u Cavtatu. Konferencija bi trebala naglasiti važnost investiranja u projekte energetske u?inkovitosti i važnost suradnje regionalne uprave, op?enito javnog sektora i financijskih institucija za promicanje održivog korištenja energije.

Cilj konferencije je da se prepoznaju na?ini i izvori financiranja projekata obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti jer u provedbi navedenih projekata dolazi do raznih poteško?a uslijed nedovoljne informiranosti ili educiranosti sudionika i zainteresiranih strana. Rezultat konferencije ?e biti i transfer znanja iz EU u pogledu provedbe i financiranja projekata.

Sustainable Energy Finance and Investment Summit

U sklopu navedene konferencije predvi?ene su dvije posebne radionice. Prva radionica Kako pripremiti projekt da bude banci prihvatljiv za sufinanciranje? je usredoto?ena na na?ine financiranja projekta, a njezin organizator je Privedna banka Zagreb. Nositelj druge radionice Financiranje projekata javne uprave je Europska komisija – Ured inicijative Sporazum gradona?elnika.

Na konferenciji ?e sudjelovati i Predsjednik Republike Hrvatske, dr.sc. Ivo Josipovi? koji ?e održati i uvodnu prezentaciju.

Do sada potvr?eni predava?i na konferenciji su uvaženi me?unarodni i hrvatski stru?njaci:

Mirja Adler
Na?elnica stambenog odjela KredEx fonda iz Talinna ?ije usluge obuhva?aju kreditiranje i izdavanje izvoznih garancija. KredEx fond ponudio je inovativni mehanizam financiranja koji kombinira privatni kapital i bespovratna sredstva Strukturnih fondova EU.

Christiane Egger
Zamjenica direktora Agencije za obnovljivu energiju Gornje Austrije i direktorica Ökoenergie-Cluster-a. Tako?er obnaša dužnost potpredsjednice Foruma europske energetike i transporta, kao i udruge regionalnih energetskih agencija - FEDARENE.

Michael Geissler
Predsjednik Savezne udruge agencija za energetiku i zaštitu klime u Njema?koj i ?lan Stru?nog vije?a za zaštitu klime pokrajine Berlin. Od 1997. godine obnaša dužnost izvršnog direktora Berlinske agencije za energiju. Po?asni je tajnik FEDARENE-a.

Ralf Goldmann
?lan Europske investicijske banke (EIB) – Sektor Energetske u?inkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Siniša Hajdaš Don?i?
Župan Krapinsko-zagorske županije od 2009. godine. Do sada je obnašao dužnosti Pro?elnika za poljoprivredu, gospodarstvo, turizam i komunalne djelatnosti Krapinsko-zagorske županije, a od 2006.-2009. direktor je Zagorske razvojne agencije.

Zsuzsanna Hargitai
Voditeljica ureda Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Hrvatsku od kolovoza 2010. godine. Karijeru u EBRD-u zapo?ela je 1992. Godine, a do sada je vodila regionalne urede u Ma?arskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Catrin Maby
Ravnateljica energetske agencije Severn Wye iz Velike Britanije od 1999. godine. U sektor energetike ulazi 1984. godine, a u 2004. godini imenovana je konzultanticom Europske komisije za analizu rada europskih energetskih agencija.

Marijan Maras
Pro?elnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba od 2010. godine. Karijeru u sektoru energetike zapo?eo je radom u tvrtki TPK – Zagreb, a do sada je radio i u Gradskom zavodu za izgradnju i ure?enje, te Uredu gradona?elnika Grada Zagreba.

Marko Škreb
Glavni ekonomist u Privrednoj banci Zagreb i guverner Hrvatske narodne banke od 1996.-2000. Radio je za Me?unarodni monetarni fond i Svjetsku banku te obnašao savjetodavnu ulogu prema Albanskoj centralnoj banci i Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Prijaviti se možete na: www.croenergy2011.com

Tags:     konferencija      financiranje      investicije      energetika      Josipovi?      obnovljivi izvori energije      održivo korištenje energije      održivost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?