Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

9. simpozij o sustavu vo?enja EES-a - CIGRE E-mail
Autor Edo Jerki?   
Petak, 22 Listopad 2010 08:54

U Zadru ?e se od 8. do 10. studenog ove godine održati 9. simpozij o sustavu vo?enja EES-a - CIGRE. Simpozij ?e se održati u prostorima hotela Falkensteiner u Boriku.

CIGRESimpozij nastavlja tradiciju prethodnih i obra?uje tematske cjeline koje se odnose na vo?enje EES-a u uvjetima restruktuirane elektroprivrede i otvorenog tržišta elektri?nom energijom.
Cilj ovog me?unarodnog skupa je omogu?iti razmjenu/podjelu znanja i ste?enih iskustava iz podru?ja vo?enja EES-a izme?u elektroprivrednih organizacija, proizvo?a?a, konzultanata, znanstvenih i obrazovnih ustanova/institucija, ministarstva i regulatorne agencije.

Simpozij ?e obraditi tri osnovne teme:

  • Vo?enje i planiranje rada elektroenergetskog sustava
  • Tržište elektri?ne energije u Republici Hrvatskoj
  • Dugoro?na sigurnost opskrbe elektri?nom energijom u Hrvatskoj

 

Od posebnog interesa bit ?e tema unutar teme 3 - Obnovljivi izvori elektri?ne energije i sigurnost opskrbe:

  • Utjecaj OIE na stabilnost rada EES-a
  • Osiguranje pretpostavki za uklapanje novih postrojenja OIE u EES
  • Problemi priklju?ivanja novih postrojenja OIE u EES

 

te tema - EES za budu?nost – „smart grid“:

  • Stanje i perspektive
  • Mogu?nosti primjene u hrvatskom EES-u

 

A referati koje bi željeli izdvojiti kao posebno interesantne, a koji govore o mogu?nostima prihvata obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav su:

  • Tehni?ke i ekonomske pretpostavke za visoku razinu integracije obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sustavu Hrvatske - grupa autora
  • Integracija vjetroelektrana u prijenosnu mrežu Hrvatske

 

Ovogodišnji CIGRE obiluje temama o obnovljivim izvorima energije, a posebno o vjetroelektranama - zna?i li to da su vjetroelektrane i obnovljivi izvori energije prihva?eni i kao realna sadašnjost?

Tags:     cigre      vo?enje elektroenergetskog sustava      Zadar
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?