Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 19 Listopad 2010 16:42

Na seminaru Uklanjanje prepreka za prihvat distribuirane proizvodnje, održanom 14. listopada 2010. godine, prezentirane su najnovije vijesti vezane za  promjenu zakonske regulative na podru?ju obnovljivih izvora energije, te su održane prezentacije o slovenskom sustavu poticaja obnovljivim izvorima energije.

Seminar je otvorio prof. dr.sc. Davor Škrlec s Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva, a prvu prezentaciju održao je g. Igor Raguzin, na?elnik Odjela za obnovljive izvore energije i energetsku u?inkovitost pri Upravi za energetiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP).  G. Raguzin se osvrnuo na neke novosti i budu?e promjene u zakonskoj regulativi za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj. O?ekuje se revizija tarifa za obnovljive izvore energije, uvo?enje nekih novih stavki (npr. solarne termalne elektrane – CSP, otpad, reverzibilne HE, itd.), segmentacija postoje?ih tarifa (npr. solarni sustavi integrirani na objektima i neintegrirani, bioplinska postrojenja, itd.) uvo?enje novih kriterija poticaja (npr. ukupna u?inkovitost kogeneracija na biomasu mora biti 60%) i sli?no. Tako?er, o?ekuje se nadogradnja sustava poticaja nekim novim pravilnicima, kao što je pravilnik za poticanje proizvodnje topline iz obnovljivih izvora, gdje ?e se subvencionirati investicija u opremu za takvu proizvodnju. Izvjesno je i ukidanje odredbe o udjelu doma?e komponente i pripadaju?a redukcija poticajne tarife zbog udjela doma?e komponente ispod 60%. Prema regulativi Europske unije, takva je odredba neodrživa, pa ?e se doma?a proizvodnja poticati na druge na?ine, npr. subvencioniranjem kamatnih stopa, smanjenjem poreza ili poticajnim beskamatnim sredstvima. Javlja se i prijedlog donošenja posebnog Zakona o obnovljivim izvorima energije, ?ime bi se cjelokupno podru?je obnovljivih izvora stavilo u okvir posebnog propisa i imalo jednak stupanj važnosti kao i ostali zakoni Republike Hrvatske. Trenutno se podru?je obnovljivih izvora energije regulira podzakonskim aktima, koji imaju manji stupanj važnosti od zakona, pa odredba iz nekog od zakona uvijek nadja?ava odredbu iz podzakonskog akta, zbog ?ega mogu nastati konflikti koji usporavaju ili ?ak blokiraju pojedine projekte. Izlaganje je nastavio mr.sc.  Zlatko Zmijarevi? iz Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) koji je ukratko objasnio na?in donošenja zakona i pravilnika u Republici Hrvatskoj, te detaljno izložio mogu?nosti sudjelovanja zainteresiranih skupina u donošenju pojedinih akata. Kratke prezentacije održali su i g. Kristijan Kneževi? iz tvrtke Comminus, koja izra?uje novi interaktivni Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije, te g. Davor Vešligaj iz instituta Ekonerg koji je govorio o projektu Streamlining, koji za cilj ima pojednostaviti procedure za proizvo?a?e elektri?ne energije iz obnovljivih izvora.

 Index ÄŤlanka
Održan seminar Uklanjanje prepreka za prihvat distribuirane proizvodnje u organizaciji HO CIRED
Teme 2 i 3
Teme 4 i 5
Tema 6
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?