Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 02 Travanj 2013 17:15

Seminar ?e se održati 18.04.2013 u 09:00 sati, a organizira ga HRO CIGRE u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike. Predava?i su mr. sc. Zlatko Zmijarevi? i dr. sc. Maja Boži?evi? Vrhov?ak, a cijena je 1.500 kuna + PDV odnosno 1.000 kuna + PDV u slu?aju da ste ?lan HRO CIGRE-a.

Seminar se održava u dovrani 244/II. kat Zavoda za visoki napon i energetiku, Fakultetat Elektrotehnike i Ra?unarstva u Zagrebu na adresi Unska 3. Polaznici seminara dobivaju 8 bodova temeljem Pravilnika o stru?nom ispitu, a prijaviti se možete do 15.04.2013.

Jedna od glavnih karakteristika demokratskog društva je sudjelovanje gra?ana, odnosno njihovih udruga u odlu?ivanju o javnim politikama. U energetskom sektoru, sudjelovanje zainteresirane javnosti, odnosno interesnih skupina u donošenju zakonskih propisa i drugih dokumenata je suo?eno s nizom poteško?a razne prirode.

Ovaj seminar donosi pregled mogu?nosti sudjelovanja interesnih skupina u donošenju zakonskih propisa i drugih dokumenata relevantnih za polje energetike u Republici Hrvatskoj. Nadalje, seminar ?e prikazati kako je javnost sudjelovala u nekoliko službeno prihva?enih dokumenata i koje su prednosti uklju?ivanja šireg kruga osoba u izradu zakonodavstva. Na kraju ?e se ukazati na mogu?nosti poboljšanja sudjelovanja hrvatskih stru?nih udruga u donošenju javnih politika s podru?ja energetike.

Izvor: www.hro-cigre.hr

Tags:     seminar      sektor energetike      hro cigre      zagreb      republika hrvatska      elektrotehnika
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?