Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 19 Kolovoz 2015 11:41

Hrvatski operator tržišta energije je i preko ljeta nastavio na prakti?ki tjednoj bazi raditi na  popisu povlaštenih proizvo?a?a s kojima ima potpisan ugovor o otkupu elektri?ne energije. Od našeg zadnjeg prenošenja tih informacija je u pogon ušlo 48 novih postrojenja, te ih je sada u pogonu 1.207 ukupne snage 430.880,43 kW.

U pogonu je sada 1.155 solarnih fotonaponskih elektrana ?ija je ukupna instalirana snaga 40.391,43 kW, sedam elektrana na biomasu snage 14.925,00 kW , sedam malih hidroelektrana snage 1.587,00 kW i 15 elektrana na bioplin ukupne snage 15.934,00 kW. Kod vjetroelektrana i kogeneracijskih postrojenja nije bilo promjena.

Što se ti?e projekata s ugovorom koji još nisu u pogonu, popis se smanjio, te je sada na popisu 138 postrojenja a ukupna potencijalna instalirana snaga im je 502.615,38  kW. Na popisu je sada još samo 77 solarnih elektrana, dok je broj biomaasa narastao na 25 sa ukupnom snagom od skoro 57 MW.

Osim toga je HROTE na svojim stranicama objavio  tablicu na kojoj se može vidjeti kako koji izvor energije napreduje prema ispunjenju ciljeva iz Nacionalnog akcijskog plana. Na njoj se lijepo vidi kako su vjetroelektrane ve? ispunile ciljeve, dok male hidroelektrane nisu ni blizu cilja, a i geotermalne elektrane zaostaju. Kod biomase je tako?er situacija slaba iako ima puno novih projekata s ugovorom koji bi trebali biti izgra?eni.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?