Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 28 SijeÄŤanj 2015 13:44

Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost je prošli tjedan objavio da je pripremljeno 36 javnih poziva i natje?aja kojima ?e sufinancirati projekte sa 40 do 80% bespovratnih sredstava. Sufinanciranje Fonda se odnosi na sve razine, od op?ina, gradova i županija preko poslovnog sektora do gra?ana. Fond je predvidio više od 600 milijuna kuna za tu svrhu. Cijela objava može se prona?i u nastavku.

Uz nastavak provedbe Vladinih programa energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih ku?a, ove godine biti ?e objavljen i natje?aj za komercijalne zgrade, ?ime ?e po prvi puta biti obuhva?en komercijalni sektor. Tako ?e se u energetsku obnovu mo?i uklju?iti hoteli, trgova?ki centri, skladišta, ugostiteljski objekti, poslovne zgrade, banke, i na taj na?in ostvariti uštede u svom poslovanju i poboljšati uvjete rada. Novost u ovoj godini jest i poseban naglasak na turisti?ki sektor. Ove godine bit ?e objavljen natje?aj za obnovljive izvore energije u turisti?kom sektoru, posebno namijenjen vlasnicima hotela, kampova, apartmana i ugostiteljskih  objekata. Turisti?ki sektor može se uklju?iti i u programe energetske obnove i programe vezane za ?istiji transport kojim može dobiti sufinanciranje za nabavu elektri?nih i hibridnih vozila i primjerice elektri?nih bicikala.

Za poslovni sektor, uz energetsku obnovu komercijalnih zgrada, predvi?eni su i programi obnovljivih izvora energije i sufinanciranje energetskih pregleda ili uvo?enja sustava upravljanja energijom za mala, srednja i velika poduze?a. Sufinancirat ?e se i mjere energetske u?inkovitosti u proizvodnim pogonima, primjerice za zamjenu energenta, u?inkovitiji elektromotorni pogon, u?inkovitiju rasvjetu ili grijanje.  Javni poziv za elektri?na i hibridna vozila, u okviru kojeg je prošle godine odobreno sufinanciranje za kupnju 440 takvih vozila, ove ?e godine biti objavljen krajem velja?e.  Procedura se ne?e mijenjati, kao niti iznosi subvencija za vozila od 30 do 70 tisu?a kuna. Sufinancirat ?e se i treninzi eko vožnje za tvrtke i obrtnike, te od ove godine i za gra?ane.

S ciljem smanjenja potrošnje energije u ku?anstvima, u 2015. godini potaknuti ?e se kupnju energetski u?inkovitijih ku?anskih ure?aja, odnosno ure?aja energetskog razreda A+++. To ?e se odnositi na kupnju perilice rublja, sušilice rublja, perilice posu?a, hladnjaka, zamrziva?a i hladnjaka sa zamrziva?em. Javni poziv predvi?en je u svibnju. Posebni javni pozivi i natje?aji predvi?eni su za projekte zaštite okoliša koje provode  organizacije civilnog društva, braniteljske zadruge i obiteljsko poljoprivredna gospodarstva, te za obrazovne i istraživa?ke aktivnosti.

Za jedinice lokalne samouprave i u 2015. godini ponovno je naglasak na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Ve? su objavljeni javni pozivi za nabavu komunalne opreme, vozila i izgradnju reciklažnih dvorišta. S ciljem poboljšavanja energetske u?inkovitosti, sufinancirat ?e se projekti energetski u?inkovitije javne rasvjete, obnovljivih izvora energije poput ugradnje solara na škole ili promjene sustava grijanja u vrti?ima te pregradnja vozila na plin ili struju ili nabava elektri?nih ili gradskih bicikala.

Tags:     fzoeu      bespovratna sredstva      energeska u?inkovitost      zaštita okoliša      sufinanciranje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?