Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 12 SijeÄŤanj 2015 11:27

Hrvatski operator tržišta energije je na svojim službenim stranicama objavio da više nije u mogu?nosti sklapati nove ugovore o otkupu elektri?ne enrgije za sustave koji koriste solarnu energiju ili energiju vjetra.

Time je završena tragikomi?na situacija koja se dešava oko tih izvora energije u zadnje dvije godine u Hrvatskoj barem dok ne do?e nekih promjena u skladu sa novim zakonom o obnovljivim izvorima energije i kogeneracije (ZOIE) koji je prema navodima trenuta?no u izradi.

Kod solarnih elektrana se navodi da je kvota popunjena. Ugovore za otkup elektri?ne energije (u pogonu i u razvoju) ima ukupno manje od 60 MW solarnih sustava. Ve? godinama MINGO nema dovoljno sluha niti želi prihvatiti ?injenicu da je potencijal Sunca u Hrvatskoj mnogostruko ve?i, da je cijena elektri?ne energije proizvedena na taj na?in konkurentne, te da se time može potaknuti lokalno zapošljavanje i osigurati održivi razvoj sektora.

Vjetroelektrane su pak trenuta?no blokirane od strane HOPS-a koji je nametnuo kvotu od 400 MW (koja je ve? popunjena), iako ima i skoro 400 MW vjetroelektrana sa potpisanim ugovorima o otkupu elektri?ne energije - što je zapravo svojevrsni oblike reketarenja investitora od strane države i državnih firmi dokle god se ta situacija ne riješi (da ne spominjemo nelegalnost na?ina blokiranja projekata na taj na?in).

Zakon o obnovljivim izvorima energije, te svi povezani zakoni i pravilnici (pa i NAP koji je postavio kvote i koji nije uskla?en sa važe?om Strategijom energetskog razvoja države) su sljede?a prilika da se ubrza razvoj obnovljivih izvora energije i kona?no potakne rast gospodarstva u sektoru energetike - me?utim koliko je realno o?ekivati da ?e isti ljudi u istim institucijama koji godinama uporno postavljaju klipove razvoju energetike u Hrvatskoj sada krenuti u pravom smjeru. U svakom slu?aju, trenutak za generalnu promjenu razmišljanja je odli?an, zbog sramežljivog ali ipak zapo?etog razvoja doma?e industrije i sve nižih cijena proizvodne cijene elektri?ne energije iz OIE sustava.

Tags:     Hrvatski operator tržišta energije      kvota      solarna energija      energija vjetra      vjetroelektrane      solarni sustav
 
Komentari (2)
2Srijeda, 09 Rujan 2015 19:35
Krešo
Razlog zašto treba prozivati Ministra gospodarstva, je taj, što ne radi na razvoju elektro energetske mreže hrvatske, što ne daje jasne zapovjedi Hep distribuciji, da se mreža uredi kako bi se mogle primiti sve SE privatnih osoba. Mreža nije sposobna za prihvat, pogotovo u manjim sredinama. Konfiguracija mreže je takva, da je ona zamišljena da dovodi energiju do potroša?a, a ne da od tog istog potroša?a i primi višak energije. Dok se to ne u redi, ne možemo dalje sa obnovljivim izvorima. To je glavni problem, a nitko ga ne rješava.
Politika i korupcija!
1Utorak, 21 Travanj 2015 03:15
TANJA
Normalno, što o?ekivati od monopolista HEP-a i koruptnih politi?ara koji svi zajedno masno zara?uju na skupoj struji! U bankovnom sustavu leže sve tajne korupcije, provjerom transakcijskih ra?una HEP-a, i tako zvanih imaginarnih tvrtki u vlasništvu imaginarnih figura, novac se fer i pošteno dijeli sa politi?kom elitom (pojedincima) koje drže konce svih ostalih figura te njima upravljaju u korist pojedinaca a ne cijele Hrvatske i njihovih gra?ana!

Kada ožive tvrtke koje se bave ugradnjom solarnih ili vjetroelektrana, kada krene njihova zarada, kreniti ?e i raspodjela dobiti, novi kanal dotoka novca, za kriminalnu i koruptnu skupinu politi?ara, koji ?e tek tada, iz vlastitih interesa, pokrenuti ispravak ovako besmislenoga i smiješnoga zakona!

Niti jedan poli?ar svoj novac ne drži u Hrvatskim bankama, sve su to strane banke izvan kontrole i nadzora našeg sudstva i zakona.

VIVA LA REPUBLICA CROATIA, VIVA LA CORUPCIA!

Iskreno! Nije ni u Europskoj uniji bolje, samo što oni znaju kako se pravo prikriti, svaka ?ast izuzet pojedinim politi?arima, ima i poštenih, ako i više nego koruptnih, ali ni auto ne?e daleko voziti ako od nekoliko stotina dijelova, jedan važan zakaže! SVI ?EMO STATI! TAKO I RAZVOJ ENERGETSKE POLITIKE U HRVATSKOJ.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?