Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Najavljeno poticanje obnovljivih izvora energije za kampove i energetsku obnovu turisti?kih objekata E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 28 Studeni 2014 13:28

Na prvom kongresu ekološkog i održivog turizma "Neodoljiva Hrvatska" Fond je za slijede?u godinu najavio poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije u kampovima i drugim turisti?kim objektima.

FZOEUVesna Bukarica, na?elnica Sektora za energetsku u?inkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, istaknula je kako: "Smanjenje potrošnje energije u zgradama nije mogu?e bez energetske obnove i poticanja energetski u?inkovitog ponašanja korisnika tih istih zgrada. Turisti?ki sektor obuhva?a veliki broj zgrada, te ?emo kroz programe za sljede?u godinu poticati energetsku u?inkovitost i u hotelima, privatnom smještaju te poticati korištenje obnovljivih izvora energije poput sun?eve energije u kampovima i drugim turisti?kim objektima.", prenosi portal Croenergo.

To konkretno zna?i da ?e Fond slijede?e godine dio sredstava osigurati i za turisti?ki sektor, odnosno za promicanje energetske u?inkovitosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u kampovima, hotelima i drugim turisti?kim objektima. Tako ?e se kroz programe Fonda mo?i ostvariti sredstva za toplinske solarne sustave, fotonaponske sustave, pove?anje u?inkovitosti rashladnih sustava, te brojne druge mjere pove?anja energetske u?inkovitosti.

Prema novim direktivama Europske unije, do 2030. godine potrebno je smanjiti emisije štetnih plinova za 40%, te pove?ati upotrebu obnovljivih izvora energije i energetsku u?inkovitost za 27%, stoga je ovaj korak Fonda i više nego dobrodošao kao dodatan poticaj turisti?kom sektoru na promijene i poboljšanja po pitanju energetike i energetske u?inkovitosti.

Ina?e, Fond je ove godine odobrio sredstva za provedbu projekta SustainCamp koji ?e mapirati i definirati potrebe i mogu?nosti kampova za primjenom održivih rješenja u proizvodnji energije i tretiranju otpada i otpadnih voda.

Tags:     FZOEU      Fond      kampovi      turisti?ki sektor      hoteli      poticaji      energetska u?inkovitost      sun?eva energije      FN
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?