Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Hrvatska usvojila Tre?i nacionalni akcijski plan energetske u?inkovitosti E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 13 Kolovoz 2014 00:29

Dana 30.7.2014., na 178. Sjednici Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojen je Tre?i nacionalni akcijski plan energetske u?inkovitosti za razdoblje 2014. do 2016. godine.

Ministar je obrazložio kako usvajanjem Tre?eg nacionalnog akcijskog plana energetske u?inkovitosti za razdoblje 2014. do 2016. godine (3. NAPEnU) RH zadovoljava zahtjeve ?lanka 24. Direktive 2012/27/EU o energetskoj u?inkovitosti, ali i zahtjeve za izvještavanjem iz Direktive 2012/31/EC o energetskim svojstvima zgrada. Provedbom 3. NAPEnU ostvariti ?e se zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji, a time pridonijeti ispunjenju cilja Europske unije od 20% smanjenja potrošnje primarne energije do 2020. godine u usporedbi s temeljnim ("business-as-usual") scenarijem. 3. NAPEnU tako?er sadrži i izvješ?e o napretku u ostvarivanju nacionalnih ciljeva pove?anja energetske u?inkovitosti, odnosno izvješ?u o provedbi Drugog nacionalnog akcijskog plana, prijedlog sektorskih mjera energetske u?inkovitosti ?ijom ?e se provedbom ostvariti cilj smanjenja neposredne potrošnje energije kao i mjera na strani proizvodnje/transformacije, prijenosa i distribucije energije kojima se planiraju ostvariti uštede primarne energije te revidiranu projekciju potrošnje energije. Najve?e uštede o?ekuju se provedbom programa obnove zgrada javnog, komercijalnog i stambenog sektora Ministarstva graditeljstva i prostornoga ure?enja.

Primjenom “top - down” metode ostvarene uštede u 2012. godini su na razini od 73% od cilja za 2016. godinu, te se tvrdi da se može o?ekivati da ?e cilj u 2016. biti i ostvaren. U odnosu na 2010. godinu, pove?ane su uštede u svakom sektoru, od ?ega je najve?i porast u industriji i prometu. Ipak, analiza provedbe svake pojedine mjere koja je bila definirana u Prvom i Drugom nacionalnom akcijskom planu pokazuje da se ve?ina pozitvnih rezultata ostvarilo zbog nepredvi?enih aktivnosti, odnosno slu?ajnih/jednokratnih pozitivnih rezultata, a ne zbog sustavnog provo?enja mjera što ukazuje na potrebu za zna?ajnim poboljšanjem komunikacije i sustavne provedbe mjera. U tu svrhu, Tre?i nacionalni akcijski plan predvidio je sustav za pra?enje, mjerenje i verifikaciju ušteda koji ?e doprinijeti cjelovitom i egzaktnom pra?enju postignutih ušteda, ali i potaknuti sve dionike na provo?enje mjera.

Cijeli nacionalni akcijski plan možete na?i ovdje.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?