Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Op?ina Beretinec poti?e energetsku efikasnost u ku?ama E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 10 Ožujak 2014 22:24

Jedna od prvih op?ina koje su u 2014. godine raspisale natje?aj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju poticanja pove?anja energetske u?inkovitosti obiteljskih ku?a na svom podru?ju jest op?ina Beretinec.

Predmet natje?aja je nabava opreme i izvo?enje radova koji svojom namjenom i funkcijom doprinose pove?anju energetske u?inkovitosti (EnU mjere):

  • pove?anje toplinske zatite-ovojnice vanjskog zida - koeficijent prolaza topline vanjskog zida U?0,25 W/mK
  • zamjena postoje?e i ugradnja nove energetski u?inkovite vanjske stolarije - koeficijent prolaza topline U?1,1 W/mK za prozorsko staklo, U?1,4 W/mK
  • Pove?anje toplinske zatite vanjske ovojnice u najmanje 1 te zamjena postoje?e i ugradnja nove energetski u?inkovite vanjske stolarije u najmanje 1 ku?anstvu Op?ine Beretinec.

Korisnici sredstava mogu biti fizi?ke osobe koje imaju prebivalite na podru?ju Op?ine Beretinec i koje ulau vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje natje?aj. Sufinancirat ?e se trokovi opreme i ugradnje u iznosu 50% vrijednosti EU mjere, odnosno najvie do 37.500,00 kn (FZOEU do 30 000,00 kn, Op?ina Beretinec do 7.500,00 kn) po ku?anstvu za pove?anje toplinske zatite ovojnice vanjskog zida, odnosno najvie do 18.750,00 kn (FZOEU do 15 000,00 kn, Op?ina Beretinec do 3.750,00 kn) po ku?anstvu za zamjenu postoje?e i ugradnju nove energetski u?inkovite vanjske stolarije.

Nepovratna nov?ana sredstva ?e se ispla?ivati za nabavu opreme i izvo?enje pripadaju?ih radova nastalih nakon datuma objave javnog natje?aja Op?ineBeretinec u lokalnom tisku. Nepovratna nov?ana sredstva ?e se ispla?ivati na osnovu ispostavljenih ra?una i ovjerenih izjava i suglasnosti ovlatenog izvoditelja radova upisanog u Registar izdanih suglasnosti pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog ure?enja, te popunjenih i ovjerenih jamstvenih listova za opremu i radove.

Prijave se primaju do 20.03.2014. g. do 16:00 sati, a na?in prijave je detaljnije opisan u pripadaju?em natje?aju kojeg se moe pro?itatiovdje.

Tags:     energetska efikasnost      ku?e      op?ina beretinec
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?