Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Vlada promijenila Uredbu o jamstvu podrijetla elektri?ne energije te ukinula Uredbu o minimalnom udjelu elektri?ne energije iz OIE E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 08 VeljaÄŤa 2014 00:05

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 6.2.2014. promijenila Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla elektri?ne energije koja je u principu ponajviše povezana sa izdavanjem zelenih certifikiata.

Sama uredba ure?uje na?ine dokazivanja i ukidanja jamstva podrijetla elektri?ne energije uz pomo? dokazivanja i ukidanja jamstva podrijelta elektri?ne energije kroz definiranje metodologije i izvještavanja potroša?a. Nadležnost nad cijelim postupkom ima HROTE. Registar za jamstva podrijetla elektri?ne energije HROTE mora uspostaviti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Što se ti?e Uredbe o prestanku važenja Uredbe o minimalnom udjelu elektri?ne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ?ija se proizvodnja poti?e ona je u potpunosti ukinuta na ovoj sjednici.

 

Izvor: www.vlada.hr

Tags:     vlada      uredba      elektri?na energija      oie
 
Komentari (1)
PROTESTNO PISMO
1Utorak, 18 VeljaÄŤa 2014 11:15
Fabijan Bari?
Niže u mailu je mišljenje naše tvtke o cijeloj situaciji vezanoj za obnovljive izvore energije, tj. naše protestno pismo upu?eno nadležnima.
Molmo za komentare!


Poštovani,

Ovim putem želimo Vam uputiti naše negodovanje, proteste, nezadovoljstvo Vašim odlukama i na?inom rada.
Naime, mi smo tvrtka koja se bavi isklju?ivo obnovljivim izvorima energije i kao takva razvijali smo i imali u planu i graditi projekte fotonaponskih i vjetro elektrana.
U ovom pismu želimo skrenuti pozornost na naša tri projekta koja su bila pred samu realizaciju, a sad u ovakvoj situaciji upitno je, odnosno gotovo sigurno da se nikad ne?e realizirati.

Prvi projekt :
FOTONAPONSKA ELEKTRANA MS OKLAJ - 300kW
Za ovaj projekt smo kompletirali dokumentaciju i uredno je predali 07.01.2013. godine i nismo uspjeli u?i u kvotu za 2013. godinu a zakasnili smo samo nekoliko dana. Dakle, projekt je s kompletnom i svom potrebnom dokumentacijom ?ekao punu godinu dana i na kraju s izmjenama pravilnika i nekim nerazumnim potezima Vaše ustanove nije ušao u kvotu za ovu godinu, a po Vašem sustavu vrednovanja ne?e u?i nikada.


Drugi i tre?i projekt:
FOTONAPONSKA ELEKTRANA BOKANJAC I BOKANJAC 2
Dva projekta neintegriranih FNE snage 2 x 1 MW. Za ove elektrane smo uložili toliko truda, vremena i novca, slijedili sve mogu?e procedure, poštovali Vaše pravilnike i ishodili sve baš sve potrebne dozvole i dokumente. Urednu dokumentaciju smo predali u rujnu 2013. godine i naravno zakasnili opet nekoliko dana jer se kvota ve? napunila. Dokumentacija je naravno ostala kod Vas jer je bilo logi?no da projekti s kompletnom dokumentacijom slijedom doga?aja i pravilnika u?e u kvotu za narednu godinu. Naravno, ni to se nije desilo, jer se pravila mijenjaju ?im naši projekti do?u na red.

Pitamo se s razlogom: kako je to mogu?e zašto se pravila stalno mijenjaju i kome se pogoduje njima? Zašto projekti koji su uredno poštovali svu mogu?u kompliciranu proceduru ne mogu biti realizirani? Kome odgovara to da se pla?aju kurirske službe koje dostavljaju dokumentaciju par minuta poslije Nove godine, a ozbiljne tvrtke moraju ?ekati u redu kao za brašno i ulje u neka vremena?

Pitanje je tako?er: kako jedna tvrtka može imati i do dvije stotine projekata u kvoti i nekoliko godina bez realizacije istih, ali uredno potpisanim ugovorima, i tome sli?no, a ozbiljne tvrtke koje svoje projekte uredno naprave i puste u pogon to više ne mogu jer one rade sve po zakonu i pravilnicima?

Naša tvrtka uredno ima zaposlene ljude s lokalnog podru?ja i koji su jako zadovoljni uvjetima koje pruža tvrtka, koja je imala tendenciju proširenja, odnosno zaposlenja još više ljudi. Ali Vi to ne želite! Ne želite tvrtke koje ?e graditi elektrane, zaposliti još ljudi, vezati uz sebe još puno drugih tvrtki s ovog podru?ja koje ?e graditi naše elektrane, a na koncu i zaposliti ljude koji ?e održavati te iste elektrane. Uz nas su vezane tvrtke za projektiranje i nadzor, sudski tuma?i, javni bilježnici a da ne govorimo o bankama koje nas financiraju i kreditiraju.

Uz nas su vezani i vlasnici zemljišta s kojim imamo uredno sklopljene ugovore o najmu zemljišta i koji su tako?er uložili puno truda u realizaciju istih. Ostali su bez novaca i investicije i imaju zemljište koje je u prostornom planu namijenjeno isklju?ivo za gradnju fotonaponskih elektrana i na koje sada ne mogu ni paprike posaditi .
S druge strane, forsiraju se tvrtke koje imaju jednog zaposlenog, a bezbroj projekata koje samo dobro želi unov?iti.

Isto tako, moramo re?i da smo u razvoj ovih projekta uložili jako puno novca i vremena i sigurno je da ?emo tražiti da nam to nadoknadite, Vi ili Republika Hrvatska, jer smo poštovali zakone i pravilnike koje ste Vi napisali i donijeli, a koje mijenjate kako bi onemogu?ili ozbiljnim i pravim investitorima realizaciju projekata.


Nemogu?e je razumjeti Vaše poteze i zašto se doga?a sve ovo, zašto moramo dati otkaz svim zaposlenim ljudima i kako im objasniti da sve što su radili, su radili krivo, jer su radili po važe?im propisima i pravilnicima i poštuju?i svu Vašu tešku i neobjašnjivu proceduru. Kako objasniti da moramo zatvoriti tvrtku koja uredno posluje i ispunjava sve obveze prema gradu i državi?


Srda?an pozdrav i nadamo se pametnijim i razumnim potezima.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?