Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 16 SijeÄŤanj 2014 19:27

Osje?ko-baranjska županija je objavila natje?aj za prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u ku?anstvima na podru?ju Osje?ko-baranjske županije.

Predmet ovog Natje?aja je prikupljanje prijava za sudjelovanje Osje?ko-baranjske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost u sufinanciranju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 49 ku?anstava (obiteljskih ku?a) na podru?ju Osje?ko-baranjske županije (nastavno: Županija).

Županija sufinancira nabavu i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku?ama za prihvatljive troškove nastale nakon dana objave natje?aja i to za:

1. Sustave sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanja:

- solarni toplinski kolektori, nosa?i solarnih toplinskih kolektora, spremnici tople vode i ostala oprema solarnog kruga: oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni), izolirani cjevovod i pribor za postavljanje;

2. Sustave s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hla?enje A energetske klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda (COP?3,2, EER?3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP?4,45, EER?5,05):

- kolektorsko polje ili geosonde, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, toplinska stanica za proto?nu pripremu tople vode, ostala oprema primarnog kruga kao oprema za automatsku regulaciju i pribor za postavljanje;

3. Sustave s kotlom na drvnu sje?ku/pelete ili s prioliti?kim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje:

- spremnik drvne sje?ke/peleta, sustav za dobavu drvne sje?ke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sje?ku/pelete ili piroliti?ki kotao na drva, plamenik za drvnu sje?ku/pelete, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode (toplinski spremnik za piroliti?ki sustav je obvezan), kotlovska pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i venitli (zaporni, nepovratni i sigurnosti) i pribor za postavljanje.

Nepovratna sredstva Županija po pojedinom sustavu za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskoj ku?i iznose do 10% u odnosu na prihvatljive troškove ulaganja, ali ne više od 3.368,89 kuna, a sredstva Fonda iznose do 35,62% u odnosu na prihvatljive troškove ulaganja, ali ne više od 12.000,00 kuna.

Cijeli natje?aj možete pro?itati ovdje.

Tags:     oie      osje?ko-baranjska županija      ku?anstva      natje?aj      sufinanciranje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?