Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 15 SijeÄŤanj 2014 20:18

Hrvatski operator tržišta energije je nedavno objavio najnoviji popis povlaštenih proizvo?a?a s kojima ima potpisan ugovor o otkupu elektri?ne energije, a kojim su zaklju?eni takvi izvještaji za 2013. godinu.

Prema starom tarifnom sustavu je na popis ušlo par malih solarnih elektrana ?ija ukupna snaga sada iznosi 7.109,49 kW. Druge promjene na popisu starog tarifnog sustava nisu uo?ene.

Prema novom tarifnom sustavu je u pogon ušlo preko 2 MW solarnih integriranih elektrana tokom zadnjih mjesec dana, te je sada ukupna instalirana snaga 10.920,11 kW. Pri tome je u pogon ušlo nekoliko elektrana sa snagom ve?om od 100 kW.  Kod neintegriranih solarnih elekrana nije bilo promjena. Sukladno prije spomenutom je pala i koli?ina integriranih solarnih elektrana koje nisu ušle u pogon na 13.586,30 kW, dok je broj neintegriranih solarnih elektrana ostao isti na 14.535,42 kW. Na popisu projekata sa sklopljenim ugovorom su dodane dvije vjetroelektrane, Katuni i Lukovac snage 39 i 48 MW, te ih je sada na popisu ukupno 214 MW. Na popisu sa sklopljenim ugovorom ali bez da su ušle u pogon je dodano i nekoliko malih hidroelektrana ?ija je ukupna snaga sada 2.955 kW. Broj bioplinskih postrojenja je na istoj listi 3.288,00 kW, dok je na biomasu brojka dostila 15.260,00 kW. Kod vjetroelektrana je na popis tako?er došlo do ve?ih promjena pošto su na popis dodani projekti male vjetroelektrane Jasenice, vjetroelektrane Kom-Orjak-Greda, Rudine, proširenje ZD6, Pa?ene, Krš Pa?ene i Krš Pa?ene – proširenje ?ime je na popis dodano oko 240 MW novih vjetroelektrana, te ih sada na popisu sa potpisanim ugovorom ima ?ak 455.200,00 MW.

S obzirom da se HEP trudi onemogu?iti spajanje ovih projekata, temeljem isklju?ivo i samo svoje interne odluke, a kada su oni ispunili sve pravne uvjete za priklju?enjem i realiziranjem ugovora o otkupu elektri?ne energije, postavlja se pitanje što ?e biti sa svim tim projektima.

Na popisu je potrebno uo?iti i da neizgra?enih integriranih fotonaponskih elektrana ima još jako puno, iako ugovori o otkupu za njih imaju rok važenja od 1 godine. Za projekte koji su zahtjeve predali prije 4.1.2013., taj rok ili je istekao, ili ?e iste?i uskoro. Prema našim saznanjima HROTE još nije objavio što kani napraviti sa takvim slu?ajevima.

Izvor: www.hrote.hr

Tags:     hrote      povlašteni proizvo?a?i      tarifni sustav      solarna elektrana      elektri?na energija      vjetroelektrane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?