Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 12 Studeni 2013 16:52

U Narodnim novinama je prošli tjedan objavljen novi Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije koji je donesen u istom razdoblju kada i  novi Tarifni sustav za obnovljive izvore energije i kogeneraciju i Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije.

Velikih promjena u odnosu na zadnji prošlogodišnji pravilnik nije bilo, za razliku od drugih dokumenata koji su izašli u zadnje vrijeme.

U samim op?im odredbama su definirani neki novi izrazi koji dodatno pojašnjavaju pojedine stavke. Kod uvjeta za isho?enje prethodnog rješenja o statusu povlaštenog proizvo?a?a, odnosno rješenja za isto je utvr?eno da Agencija (HERA) mora svako rješenje upisati u Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Registar OIEKPP) kojeg vodi nadležno ministarstvo. Kod tehni?kih i pogonskih uvjeta je po novome definirano da svako proizvodno postrojenje mora imati svoje obra?unsko mjerno mjesto, odnosno kontrolno mjerno mjesto. Isto tako se definira da proizvodno postrojenje koje koristi  elektri?nu i toplinsku energiju mora na mjestu mjerenja osigurati mjerenje za provjeru UPE ili minimalne ukupne godišnje u?inkovitosti.

Kod potrebne dokumentacije za stjecanje prethodnog statusa povlaštenog proizvo?a?a sada umjesto akta na temelju kojeg se može graditi postrojenje piše da se mora priložiti gra?evinska dozvola, te se zahtijeva potvrda porezne uprave o pla?anju svih poreznih i drugih obveza i javnobilježni?ki ovjerena izjava o nekažnjavanju. Osim toga, prethodno rješenje za proizvodnju postrojenja s priklju?kom na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu važi jednu godinu, a prije je važilo dvije godine. Dodan je i posebni ?lanak koji definira na koji se na?in ishode dozvole za faznu izgradnju proizvodnog postrojenja.

Kod dokumentacije za rješenje o statusu povlaštenog proizvo?a?a je tako?er navedeno da se mora priložiti potvrda porezne uprave o pla?anju svih poreznih i drugih obveza, te javnobilježni?ki ovjerena izjava o nekažnjavanju. Tako?er je dodana slijede?a stavka: (8) Proizvodno postrojenje, odnosno proizvodna jedinica koje je temeljem rješenja ishodilo status povlaštenog proizvo?a?a, može biti korisnik registra u sustavu jamstva podrijetla elektri?ne energije u Republici Hrvatskoj. Rok važenja statusa povlaštenog proizvo?a?a je produžen, te sada umjesto 14 godina vrijedi 25 godina.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?