Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Vlada Republike Hrvatske donijela Pravilnik za certificiranje instalatera fotonaponskih sustava E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 01 Srpanj 2013 16:30

U Narodnim novinama je objavljen Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvr?ivanje sustave kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava.

Prema pravilniku certificiranje mogu ostvariti samo osobe elektrotehni?kog usmjerenja i to u u slu?aju trogodišnjeg strukovnog obrazovanja elektrotehni?kog usmjerenja moraju imati pet godina radnog iskustva, a u slu?aju ?etiri godine strukovnog obrazovanja moraju imati tri godine radnog iskustva. Ako su pak završili neki studij elektrotehnike potrebno im je dvije godine radnog iskustva. Zanimljivo je da strojarska struka nije uzeta u obzir pri certificiranju instalatera, nego svi drugi smjerovi moraju pro?i Program osposobljavanja i usavršavanja koji bi trebao trajati 130 ili 160 sati, te osim toga i tri godine iskustva rada na fotonaponskim sustavima.

Za samo dobijanje certifikata elektrotehni?ari moraju pro?i Program edukacije koji traje 40 sati, te položiti prakti?ni i teoretski dio ispita za isti. Teoretski i prakti?ni dio nastave traju po 20 sati.

Tags:     narodne novine      pravilnik      fotonaponski sustavi      hrvatska      certificiranje
 
Komentari (2)
Stranci u RH
2Srijeda, 03 Srpanj 2013 21:18
Hrvoje
Strane osobe

?lanak 9.

Instalater iz druge države ?lanice Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove postavljanja fotonaponskog sustava ako posjeduje certifikat za postavljanje fotonaponskog sustava izdan u drugoj državi ?lanici Europske unije u skladu s kriterijima navedenim u ?lanku 14. i prilogu IV. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vije?a od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjenama i dopunama i budu?em ukidanju Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ.
Ako si stranac
1Srijeda, 03 Srpanj 2013 15:32
Uros
A šta ako si stranac, jer sada je HR u EU i recimo može do?i neko iz Njema?ke? A šta onda ?

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?