Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

SUPEUS - studenti za budu?nost E-mail
Autor Nives Jerki?   
Ponedjeljak, 22 Travanj 2013 21:29

Predstavljamo Vam SUPEUS - Studentsku udrugu za promicanje energetske u?inkovitosti i savjetovanje, koja predstavlja ambiciozni tim studenata tehni?kih i prirodoslovnih fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu ?ija je glavna zanimacija promoviranje energetske u?inkovitosti, održive gradnje i obnovljivih izvora energije, a glavna djelatnost su seminari, radionice i ostali informativno edukacijski projekti kojima nastoje povezati studente, tvrtke i fakultete.

Udruga trenutno broji 25 redovnih ?lanova, 29 ?lanova pripravnika, 2 alumni ?lana i 8 po?asnih ?lanova.  ?lanovi su studenti  Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje te Gra?evinskog fakulteta, studenti Prirodoslovno matemati?kog fakulteta – Znanosti o okolišu, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i Rudarsko naftno geološkog fakulteta.

Osniva?e Udruge Hrvoja Turibaka, Josipa Markeži?a, Marka Miškovi?a i Hrvoja Turkovi?a na osnivanje SUPEUS-a potaknulo je višegodišnje aktivno pra?enje i sudjelovanje u projektima energetske u?inkovitosti, obnovljivih izvora energije i održive gradnje. Vo?eni željom promoviranja održivosti me?u studentima, odlu?ili su osnovati Udrugu. Prvi sastanak osniva?a održan je 1. ožujka 2011. godine na Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva. Dana 14. ožujka 2011. održana je i osniva?ka skupština na kojoj je donesena službena odluka o osnivanju Udruge te je donesen statut. Udruga je registrirana pri Gradskom uredu 6. svibnja 2011., a službeni po?etak rada Udruge je 27. rujna 2011., kada je rad Udruge službeno predstavljen.

Tijekom godinu i pol dana rada, ?lanovi Udruge uspješno su pripremili i odradili pet projekata, a svaki je naišao na odobravanje studenata, profesora, ali i tvrtki. Uz to, ?lanovi Udruge redovito svoje znanje proširuju i nadopunjuju na internim seminarima. ?lanovi SUPEUS-a redovito prolaze i službene edukacije u podru?ju savjetovanja o energetskoj u?inkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivoj gradnji, a priliku za dokazivanjem imaju kroz odjel savjetovanja. Profesionalnost, znanje i konstantna želja za dokazivanjem glavne su odlike svakog ?lana SUPEUS-a. SUPEUS je u 2012. godini postao partnerski ?lan Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj (GBC) i Hrvatske stru?ne udruge za sun?evu energiju (HSUSE). Na taj na?in omogu?ili smo neposrednu povezanost i suradnju studentskih i poslovnih organizacija.

Udruga je uspješno odradila nekolicinu projekata u kojima su najuspješniji SUPEUS Case Study, BUS 2012 te izdavanje stru?nog ?asopisa SUMA.

SUPEUSOV MAGAZIN ili skra?eno SUMA, jest magazin o obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i održivoj gradnji, a sve?ano je promoviran 8. ožujka 2013. godine na Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva. ?asopis objedinjuje sve aktivnosti i doga?anja te je jedan od najve?ih projekata Udruge. Prvi broj ?asopisa posve?en je Hrvoju Turibaku, prvom i po?asnom predsjedniku Udruge od kojeg je sama ideja i potekla. Tiskan je u nakladi od 1500 primjerak i izlazit ?e jednom godišnje. Namijenjen je studentima, tvrtkama, organizacijama i profesorima koji su zainteresirani ili rade na podru?ju energetske u?inkovitosti i obnovljivih izvora energije. Ovim projektom, na jednom je mjestu pružen pregled svih projekata Udruge, aktualnih doga?anja, projekata i planova na podru?ju energetske u?inkovitosti i održivog razvoja, ali i otvorena mogu?nost studentima da objavljuju svoje radove, ?lanke i ideje neovisno o ?lanstvu u Udruzi. ?asopis je rezultat isklju?ivo studentskog rada.

Budu?nost ugodnog stanovanja, ili skra?eno BUS, bio je drugi i dosad najve?i projekt Udruge. To je besplatni seminar namijenjen studentima koji pokriva podru?ja energetske u?inkovitosti, obnovljivih izvora energije i održive gradnje. Ideja za organizacijom ovakvog projekta potekla je nakon prisustvovanja ?lanove Udruge brojnim konferencijama i skupovima za stru?no usavršavanje. Ideja je bila vrlo jednostavna: organizirati seminar za studente na kojem ?e predavati profesori, renomirani stru?njaci i predstavnici tvrtki, te prezentirati najvažnije i najaktualnije teme iz svijeta energetske u?inkovitosti, obnovljivih izvora energije i održivosti.

Prvi seminar Budu?nost ugodnog stanovanja održan je krajem 3. mjeseca 2012. godine i bio je prvenstveno namijenjen studentima arhitektonske, gra?evinske, elektrotehni?ke i strojarske struke. Me?utim, sudionika je bilo i s drugih fakulteta, kao što su EFZG, RGN, PMF, FKIT i drugih. Ukupno trinaest predavanja bilo je podijeljeno u tri bloka predavanja s dvije pauze. Prvi blok više se doticao gra?evinske i arhitektonske struke, drugi strojarske i tre?i elektrotehni?ke struke. Svako predavanje bilo je koncipirano tako da ga razumiju studenti koji ne studiraju doti?no podru?je, ali da opet studentima koji su bolje upoznati sa sadržajem predavanja ne bude dosadno. Cilj je naravno bio okupiti što više studenata s razli?itih fakulteta, zainteresirati ih za razli?ita podru?ja i omogu?iti im da nau?e nešto novo.

Održana predavanja:

 • Energetska certifikacija i potencijal energetske obnove zgrada u RH – Željka Hrs-Borkovi?, dipl.ing.arh.
 • Arhitektura s više ugodnosti – prof. Ljubomir Miš?evi?, dipl.ing.arh.
 • Toplinska zaštita zgrade – prof.dr.sc. Ivana Banjad Pe?ur, dipl.ing.gra?.
 • Inteligentni sustavi u zgradarstvu – Renato Krikši?, dipl.ing.el.
 • Primjena termografije u zgradarstvu – prof.dr.sc. Sre?ko Švai?, dipl.ing.stroj.
 • Važnost osiguranja kvalitete izvo?enja energetski efikasne zgrade – Bojan Milovanovi?, dipl.ing.gra?.
 • Brickhouse 2020 – Tomislav Franko, dipl.ing., Wienerberger
 • Dizalice topline danas i sutra – prof.dr.sc. Vladimir Soldo, dipl.ing.stroj.
 • Trigeneracija – prof.dr.sc. Dražen Lon?ar, dipl.ing.stroj.
 • Uporaba sun?eve energije u termotehnici – doc.dr.sc. Damir Dovi?, dipl.ing.stroj.
 • Moderni sustavi rasvjete – dr.sc. Josip Zdenkovi?, dipl.ing.
 • Fotonaponski sustavi - doc.dr.sc. Ljubomir Majdandži?, dipl.ing.
 • Eksperimentom do koncepta ku?e budu?nosti – Maison Air at Lumiere, Pariz - Jan Mihel?i?, dipl.ing.arh.

 

Glavni cilj projekta bio je povezati studente razli?itih fakulteta kroz temu energetske u?inkovitosti. S obzirom na broj prijavljenih studenata (326) može se re?i da je glavni cilj ostvaren. Što se ti?e sadržaja samog seminara rezultati anonimne ankete provedene me?u sudionicima pokazali su da postoji želja i potpora za daljnjim organiziranjem ovakvih doga?aja. Vrijednost cijelog projekta prepoznale su i tvrtke, njih 20, koje su omogu?ile organizaciju cijelog projekta, kao i tri medijska partnera koji su popratili projekt.

Ovogodišnji BUS imat ?e jedinstvenu temu, a to je Grad. Seminar ?e se održati 4. 5. 2013. godine na AGG-u Zagrebu u Velikoj predavaonici (81), Ka?i?eva 26, 10000 Zagreb. Cijeli seminar organiziran je kroz 4 bloka.

U prvom bloku i uvodnom dijelu nastojat ?e se prezentirati vizije i koncepti za razvoj suvremenog grada te važnost uklju?ivanja javnosti u razvojne projekte. Kroz razli?ita predavanja prezentirat ?e se i što sve obuhva?a stanovanje u jednom gradu. U drugom bloku prezentirat ?e se rješenja za konkretne probleme koji se javljaju u gradu. Predavanja ?e se dotaknuti otpada, proizvodnje i distribucije energije, promet, priprema i obrada voda, energetske obnove grada itd. Mogu?nosti financiranja projekata su jedna od tema tre?eg bloka seminara, dok u posljednjem bloku ?e se kroz predavanja prikazati planirani i realizirani projekti, studije, istraživanja i zanimljivosti iz podru?ja EE i OIE.

Za detaljnije informacije pozivamo sve zainteresirane da prate stranice Udruge: http://supeus.hr/ i Facebook stranicu cijelog doga?aja: http://www.facebook.com/BUS2013?notif_t=page_new_likes

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?