Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 06 Listopad 2010 21:15

Grad Zadar je nedavno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost tražio mogu?e kandidate koji bi bili voljni ugraditi solarne kolektorske sustave za potrošnu toplu vodu i grijanje.

Sam novac je bio spreman kao poticaj za 30 ku?anstava, ali je pristiglo samo 15 prijava. Korisnik je dužan uložiti do 10 tisu?a svojih kuna, a ostalo bi financirali Grad, odnosno Fond. Zadarska županija tako?er kani krenuti u sli?an projekt, s tim da oni kane osigurati novce za 100 ku?anstava, za što ?e biti osigurano tri milijuna kuna. Daje se do 20 tisu?a kuna za izradu projektne dokumentacije i instalacije za kombinirano korištenje plina i sun?eve energije.

Za poticajna sredstva fonda potrebno je bilo imati dokumentaciju koja uklju?uje dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu objekta i prijavljenu adresu prebivališta, kona?nu lokacijsku dozvolu za objekt ili potrvdu od katastra da je objekt izgra?en prije 1968. godine, dokaz o ulaganju vlastitih sredstava u sustav i gra?evinsku dozvolu. Time se koli?ina ljudi koja se mogla prijaviti na taj natje?aj zna?ajno smanjila te je to razlog ne ispunjavanja kvote.

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?