Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Okvir za izradu Strategije nisko-uglji?nog razvoja Hrvatske (LEDS) E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 24 Rujan 2012 20:26

Projekt 'Potpora Republici Hrvatskoj u izradi Strategije nisko-uglji?nog razvoja (LEDS)' ima za cilj pridonijeti regionalnim i globalnim koristima postignutim kroz aktivnu akciju za zaštitu okoliša, omogu?uju?i dugoro?no planiranje kroz na?ela održivog razvoja i održivo korištenje prirodnih resursa Republike Hrvatske.

Projekt ?e pomo?i Hrvatskoj razviti kapacitete za izradu i implementaciju Nisko-uglji?ne strategije razvoja, i time ispuniti svoje obveze prema UNFCCC-u. Kao rezultat, RH ?e dobiti dodatnu potporu za strateški razvoj i poticaj investicijama koje smanjuju emisije stakleni?kih plinova, stvaraju nove mogu?nosti za zapošljavanje i vuku društvo u dugoro?ni održivi razvoj. Cilj je i dugoro?no posti?i provla?enje teme klimatskih promjena kroz razvojne procese.

Primarni zadatak projekta bit ?e pružanje alata, metoda i stru?nosti za: (i) analizu potencijala smanjenja emisija u svim sektorima; (ii) razvoj dugoro?nih scenarija razvoja emisija stakleni?kih plinova do 2050 godine; (iii) identifikacija mjera i aktivnosti  za smanjenje emisija; (iv) ekonomska analiza predloženih mjera i aktivnosti za smanjenje emisija.

Nacrt Okvira za izradu Strategije nisko-uglji?nog razvoja pruža perspektivu nisko-uglji?nog razvoja Republike Hrvatske do 2050. godine s posebnim naglaskom na mogu?nosti prilagodbe gospodarstva, te ?e pojedini njegovi dijelovi biti uvršteni u Akcijski plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanje posljedica klimatskih promjena, sukladno ?l. 10 Zakona o zaštiti zraka, koji Ministarstvo zaštite okoliša i prirode podnosi Vladi RH na razmatranje i usvajanje.

Razvoj izrade Strategije vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) i Povjerenstva za me?usektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskih promjena, nacionalnog koordinacijskog tijela koje uklju?uje sve relevantne dionike. Odabrani su i vanjski stru?njaci koji ?e u suradnji s navedenim timom raditi na Okviru za izradu Strategije nisko-uglji?nog razvoja Hrvatske iz Ekonerga. UNDP ?e dijeliti svoja regionalna znanja i iskustva, mjere te znanja stru?njaka tijekom izrade strategije.

Više informacija o samom projektu možete prona?i ovdje.

Tags:     okvir      strategija      hrvatska      nisko-uglji?ni razvoj
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?