Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Uredba o pra?enju stakleni?kih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u RH E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 30 Srpanj 2012 11:48

Na sjednici Vlade održanoj prije nekoliko dana, donešena je Uredba o pra?enju stakleni?kih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj kojom se uskla?uje hrvatsko zakonodavstvo s pravnom ste?evinom EU i ispunjenjem preuzetih obveza iz me?unarodnih ugovora.

U cilju pra?enja provedbe mjera smanjenja emisija stakleni?kih plinova, prema Zakonu o zaštiti zraka potrebno je provoditi godišnje pra?enje emisija stakleni?kih plinova. Prikupljeni podaci koriste se za planiranje i vo?enje politike i odre?enih mjera smanjivanja emisija i ublažavanja klimatskih promjena, izradu izvješ?a prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime, Kyotskom protokolu i EU, te za izradu dugoro?nih i kratkoro?nih projekcija stakleni?kih plinova.

Kroz Nacionalni sustav za pra?enje politike i mjera smanjenja emisija i projekcije uredbom se osigurava ispunjenje obveze ograni?enja emisija do nacionalne godišnje kvote iz sektora koji nisu obuhva?eni sustavom trgovanja (dio industrijskih procesa, uporaba otapala i drugih proizvoda, poljoprivreda, gospodarenje otpadom, ku?anstva, promet itd.).

Ugovorom o pristupanju za Hrvatsku je odre?en postotak od 11%, što zna?i da se rast emisija iz navedenih sektora mora ograni?iti za 11% do 2020. godine u odnosu na razinu iz 2005. godine. Uredbom je dana ovlast Ministarstvu zaštite okoliša i prirode da kontrolira ispunjenje obveze ograni?enja rasta emisija, predlaganje mjera, te predlaganje prodaje, odnosno kupovine, emisijskih jedinica.

Nacionalna godišnja kvota i transakcije dijelom nacionalne kvote ?e se od 1.1.2013. godine bilježiti i obra?unavati u Registru Unije.

 

Izvor: http://www.mzoip.hr/

Tags:     mzoip      stakleni?ki plinovi      emisije      CO2      EU      Kyoto protokol
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?