Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Objavljen novi pravilnik za jednostavne gra?evine E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 23 Srpanj 2012 18:22

U Narodnim novinama je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim gra?evinama i radovima (NN 81/2012) u kojem su sada jasnije definirani solarni toplinski i fotonaponski sustavi kao jednostavne gra?evine.

U ?lanku 2. Pravilnika sada pie slijede?e:

Bez akta kojim se odobrava gra?enje i lokacijske dozvole, a u skladu s glavnim projektom ili tipskim projektom za kojega je doneseno rjeenje na temelju ?lanka 196. Zakona o prostornom ure?enju i gradnji, moe se graditi:

1. Pomo?na gra?evina koja se gradi na gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade za potrebe te zgrade i to:

cisterna za vodu i septi?ka jama zapremine do 27 m,

podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m,

bazen tlocrtne povrine do 24 m i dubine do 2 m,

sustav sun?anih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno elektri?ne energije;

Time je sada nedvosmisleno utrvr?eno da fotonaponski paneli na krovu spadaju u jednostavne gra?evine, poto je dosadanja formulacija glasila solarni kolektori, to se znalo protuma?iti kao da ne uklju?uje fotonaponske panele.

Izvor: http://narodne-novine.nn.hr

 
Komentari (2)
pomo?na gra?evina do 50 m
2Nedjelja, 21 Listopad 2012 19:27
MILI JURADIN
zanima me koju dokumentaciju moram pribaviti za pomo?nu gra?evinu
ljetnu kuhinju od 49 m kvadratnih i gdje predati da bi mi dozvolili gradnju
obnovljivi
1Petak, 17 Kolovoz 2012 14:30
Marin
Samo netko tko je tehni?ki nepismen ili nedobronamjeran moe biti protiv obnovljivih izvora energije ,a u 21.stolje?u za termoelektrane na ugljen.Nije sramota NEZNATI sramota je ne PITATI.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?