Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Po?inje provedba IEE projekta Mashartility E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 12 Lipanj 2012 17:36

U okviru Programa Inteligentna energija Europe (Intelligent Energy Europe – IEE) s po?etkom provedbe zapo?eo je projekt MASHARTILITY – Mjerenje i razmjena podataka s komunalnim servisima za Sporazum gradona?elnika/na?elnika (Measure and share data with utilities for the Covenant of Mayors) na kojemu je jedan od partnera i Regionalna razvojna agencija Dubrova?ko-neretvanske županije, DUNEA.

Program IEE je sastavni dio EU Okvirnog programa konkurentnosti i inovacija (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) u sklopu kojega je prijavljen projekt MASHARTILITY na pozivu za projektne prijedloge u 2011. godini. Cilj IEE programa je podržavanje energetske diverzifikacije i promocija novih obnovljivih izvora energije, energetske u?inkovitosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u sektoru transporta ka ostvarivanju op?eg cilja od 20-20-20 do 2020. godine.

Specifi?ni cilj projekta je razvoj strukture i implementacija sheme suradnje izme?u jedinica lokalne/regionalne samouprave i njihovih institucija s operatorima distribucijskih sustava energije; razvoj, implementacija i monitoring SEAP-a na projektnom podru?ju, i širenje svijesti o planovima i rezultatima projekta me?u relevantnim sudionicima u Europi.

Nositelj projekta je ARGEM, Energetska agencija regije Murcia iz Španjolske koji je okupio 17 partnera iz gotovo svih zemalja Europe. Ukupan prora?un projekta je gotovo € 2.426.000,00, dok je prora?un DUNEA € 88.044,00. EU programom IEE sufinancira projekte u iznosu od 75 % od iznosa prora?una.

DUNEA ?e u naredne 3 godine, koliko je predvi?eno trajanje projekta provoditi projektne aktivnosti na podru?ju otoka Kor?ule i Lastova.

Izvor: www.dunea.hr

Tags:     provedba      projekt      iee      dunea      mashartility      kor?ula      lastovo
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?