Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

U pogonu novi mali fotonaponski sustav u Dalmaciji E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 08 SijeÄŤanj 2012 20:11

U selu Ždrilu-Kneževi?i, pokraj Vinjerca na par kilometara od Masleni?kog mosta izgra?en je mali solarni fotonaponski sustav na krovu koji se sastoji od 56 solarnih panela.

Vlasnik sustava je Slavko Kneževi?, koji je izjavio da o?ekuje mjese?nu zaradu od ?etiri do pet tisu?a kuna. Investicija je koštala oko 400 tisu?a kuna, a godišnja proizvodnja bi trebala biti oko 11-12 tisu?a kWh. Snaga sustava je 9,9 kW.

Potpisan je ugovor o otkupu elektri?ne energije s HROTE-om, a dobijanjem statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije sustav ?e u?i i u puni pogon.

U isho?enju svih dozvola sudjelovao je Mariomont d.o.o.

Tags:     dalmacija      solarni fotonaponski sustav      masleni?ki most      ždril-kneževi?i
 
Komentari (4)
Odgovor:
4Nedjelja, 15 SijeÄŤanj 2012 15:58
E J
Naravno da koristi, i za tu energiju koju koristi pla?a HEP-u cijenu po uobi?ajenoj cijeni za svaki potrošeni kWh. No prije toga proizvedenu energiju svu predaje u mrežu. Nažalost sustav poticanja je kod nas postavljen s tog aspekta na krivi na?in. Umjesto da se poti?e proizvedena energija, neovisno o tome koristila se ona u ku?anstvu (što je svakako poželjnije s mnogo aspekata) ili predavala u mrežu, kod nas se poti?e samo ona energija koja se predaje u mrežu. Time postaje isplativije svu energiju predati u mrežu (što se napla?uje od HROTE-a), a HEP-u i dalje pla?ati svoje uobi?ajene ra?une za struju.
3Subota, 14 SijeÄŤanj 2012 17:14
antonia
Vlasnik ne koristi elektri?nu energiju?
Odgovor:
2ÄŚetvrtak, 12 SijeÄŤanj 2012 08:55
E J
Sukladno tarifnom sustavu za proizvodnju elektri?ne energije iz OIE otkupna cijena za fotonaponske elektrane do 10kW trenutno iznosi 3,84kn. (http://www.hrote.hr/hrote/obnovljivi/OIE_do_i_ukljucivo_1_MW_25_01_2011.pdf). S obzirom da se na tome podru?ju o?ekuje godišnja proizvodnja od 1.200 do 1.300 kWh - dolazi se do navedenog iznosa.
U pogonu novi mali fotonaponski sustav u Dalmaciji
1Srijeda, 11 SijeÄŤanj 2012 20:54
antonia
Koliko to košta njegov kWh ako o?ekuje mjese?nu zaradu od ?etiri do pet tisu?a kuna?

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?