Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Zna?aj i vizija energije Sunca u budu?nosti E-mail
Autor Iva Zelenko   

Iskorištavanje energije Sunca ve? nekoliko godina bilježi konstantan rast u gotovo cijelom svijetu, te po?inje dobivati važnu ulogu u elektroenergetskom miksu u ve?ini zemalja. Tehnologije fotonaponskih ?elija i koncentrirane Sun?eve energije ubrzano se razvijaju, a ulaganja investitora postaju sve ve?a. Za ve?inu zemalja najve?e ko?nice za ve?e iskorištavanje energije Sunca predstavljaju zamršeno zakonodavstvo i nedovoljni poticaji od strane vlada.

Pretpostavka je da ?e u slijede?ih nekoliko godina iskorištavanje obnovljivih izvora energije, pa tako i energije Sunca, konstantno rasti, ponajviše zbog zadanih ciljeva o smanjenju emisija stakleni?kih plinova, pove?anju upotrebe elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije, smanjenja cijene obnovljivih izvora energije, te želje za što manjom ovisnoš?u o fosilnim gorivima koja postaju sve skuplja.

U 2011. godini kapaciteti fotonaponskih sustava spojenih na mrežu pove?ali su se za 27,7 GW, te trenutno iznose 67,4 GW, ?ime je energija Sunca na tre?em mjestu, nakon hidroenergije i energije vjetra, po iskorištavanju obnovljivih izvora energije.

Kada je rije? o koncentriranoj Sun?evoj energiji, prema podacima od kraja 2010. godine u svijetu je ukupno bilo instalirano 1,2 GW, a po?etkom 2011. godine oko 20 GW kapaciteta bilo je u fazi izgradnje.

Na Slici 1 prikazan je razvoj instaliranih fotonaponskih sustava od 2000. do 2010. godine.

Razvoj instaliranih fotonaponskih sustava
Slika 1: Razvoj instaliranih fotonaponskih sustava

 Index ÄŤlanka
Zna?aj i vizija energije Sunca u budu?nosti
Europa
Svijet
Hrvatska
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?