Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ zakoni

Ukupno rezultata: 43.

Stranica 2 od 3
21.
(Struka/Konferencije i simpoziji)
...  EU direktiva za energetsku u?inkovitost - "EU:20:20:20". Je li realno o?ekivati njenu primjenu? Norma "ISO 50001 - Sustavi upravljanja energijom" Zakoni Republike Hrvatske na podru?ju energetske ...
23.
(Vijesti/Hrvatska i regija)
24.
(Komentari/Komentari)
Glas za koriscenje energije vetra i sunca! Pogledajte primer ostrva Samso u Danskoj! 100% renewable island! Zamislite da su sva ostrva u Hrvatskoj poput tog. Kvota od 1MW je sporna jer udio obnovljive ...
25.
(Vijesti/Aktualno)
27. Odgovor:
(Komentari/Komentari)
Pa, sasvim je o?ito, s obzirom na broj potpisanih ugovora koji se nalaze na stranicama HROTE-a, da i u ovom slu?aju HROTE i Ministarstvo rade protuzakonito, jer ukoliko svi koji imaju sklopljen ugovor ...
28.
(Vijesti/Svijet)
... ivnih poslova za Alcan Aluminum U.K. Ltd, John McCabe. Postoje?a stanica naju?inkovitija je te vrste u Europi, te je u skladu sa svim postoje?im zakonima, nadodao je McCabe. No, zakonodavni pr ...
29.
(Vijesti/Aktualno)
30.
(Vijesti/Aktualno)
31. Javni poziv za dodjelu koncesije
(Vijesti/Hrvatska i regija)
... m natje?aju imaju doma?e i strane pravne osobe koje su osnovane ili registrirane u skladu sa zakonima Federacije BiH. Vrijeme na koje se daje koncesija je 30 godina, ra?unaju?i po?etak konce ...
EWEA (Europska zajednica za energiju vjetra) je upozorila Europsku Uniju da za vrijeme ove Europske Komisije mora napraviti dodatne zakone kako bi se do 2050. smanjila emisiju CO2 za 80-95%. Europska ...
35. Biomasa za bioenergiju
(Obnovljivi izvori energije/Energija biomase)
36.
(Struka/Stru?na literatura)
37. Okrugli stol "Smart grids i tre?i energetski paket"
(Struka/Konferencije i simpoziji)
38.
(Struka/Konferencije i simpoziji)
39.
(Struka/Konferencije i simpoziji)
... imjenu malih hidroelektrana u Europi i prezentacija mogu?ih na?ina vo?enja solarnih termoelektrana koje bi kona?no trebale biti i definirane u novim zakonima o obnovljivim izvorima energije.  ...
...  No, EU ne uzima u obzir LULUCF prema svojim unutarnjim zakonima klime, koje predvi?aju smanjenje na jednu petinu razine iz 1990. u sljede?em desetlje?u. U me?uvremenu, Europska agencija za ...
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?