Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ kogeneracija

Ukupno rezultata: 34.

Stranica 1 od 2
1.
(Komentari/Komentari)
4.
(Vijesti/Hrvatska i regija)
5.
(Vijesti/Hrvatska i regija)
7.
(Struka/Konferencije i simpoziji)
... jama jugoisto?ne Europe. Postoji niz zanimljivih projekata koji su ve? realizirani uz pomo? europskih i nacionalnih subvencija, u podru?ju kogeneracija i proizvodnje elektri?ne energije iz drvne bio ...
... i?ne energije (kogeneracija) i proizvodnju elektri?ne energije, toplinske/rashladne energije i ?vrstih biogoriva. Pravo na sredstva mogu ostvariti jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samou ...
13.
(Vijesti/Hrvatska i regija)
...  na bioplin i to Mala kogeneracija na bioplin Energana Gunja snage 998 kW. Na popisu je sada ukupno 380 projekata ukupne snage 543.412,99 kW. Izvor: www.hrote.hr  ...
17. Pove?ane isplate za OIE poticaje u Sloveniji
(Vijesti/Hrvatska i regija)
Prema podacima Slovenske vlade su poticaji za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije sko?ili za 32%, na 118,5 miljuna eura pri ?emu je polovina iznosa izdvojena za ...
Vlada je na sjednici 12.12.2013. usvojila izmjene i dopune tarifnog sustava kojeg je donijela prije nekih mjesec dana. Izmjene i dopune su uglavnom kozmeti?ke naravi, iako za postrojenja na bioplin, biomasu ...
20.
(Vijesti/Hrvatska i regija)
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?