Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ kaplan

Ukupno rezultata: 11.

Voith Hydro je potpisao ugovor za modernizaciju hidroelektrane Zvornik snage 96 MW na rijeci Dirni u Srbiji. Ova Austrijska tvrtka ?e zamijeniti ?etiri generatora i ?etiri Kaplan turbine, te ?e zamijeniti ...
... e Samruk Energy, a Andritz ?e nadograditi ?etiri Kaplanove turbine koje ?e onda imati 20% ve?u snagu, te ?e svaka imati oko 31,5 MW. Ugovor uklju?uje isporuku generatora i nove kontrolne opreme te modernizaci ...
... pravom U.S: Army Corps of Engineers. Ovaj projekt male hidroelektrane razvijen od nezavisnog proizvo?a?a elektir?ne energije se sastoji od dvije 2,2 MW vertikalne Kaplan turbine. Svaka  ...
... da je njihov dio ugovora vrijedan 140 milijuna eura, a ?ime ?e nadograditi Kaplanove turbine, ?iji je promjer 10,3 metra. Snaga ?e im time porasti sa 60 MW na 68 MW. Voith ?e modernizirati jedinice ...
... ti tri Francis turbine pri ?emu je pojedina?na snaga turbina 400 MW. Ukupna vrijednost oba ugovora je 40 milijuna eura. Voith Hydro je nedavno u Njema?koj dobio posao za obnavljanje ?etiri Kaplan ...
11. Na?ini pretvorbe energije vodotoka u elektri?nu energiju
(Obnovljivi izvori energije/Energija vode)

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?