Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

odgovor E-mail
Autor E J   
Subota, 05 Ožujak 2011 01:23
Ukratko, poanta je sasvim na mjestu - iako su rezoniranja i brojke koje iz njih izlaze nejasne (?ini mi se da mijeate malo instaliranu snagu i proizvedenu energiju, a ni gubici u sustavu HEP-a nisu ni priblino toliki koliko je navedeno). ?injenica je da bi se koritenjem tednih arulja i tedljivih elektri?nih ure?aja ostvarile znatne utede po prili?no konkurentnim cijenama, i ?injenica je da se to premalo promovira i koristi u ovoj dravi gdje je struja prili?no jeftina politi?kom voljom. Ali isto tako je ?injenica da i tedne arulje trebaju elektri?nu energiju za rad, pa samim time i elektroenergetsku mreu - a time mora postojati i proizvodnja te energije. Vrlo jednostavna matematika. Poticaji? Nazovite to slobodno cijena proizvodnje elektri?ne energije. Je li tako lake? Ovim nazivom se samo lako izmanipulira irom javnosti da bi se ukazalo na navodnu tetnost obnovljivih. Tesla je bio vizionar i imao je pravo - samo naalost taj svijet je jo daleko u budu?nosti, ako se ikad i ostvari. Ali Tesline ideje se mogu ostvariti samo pomo?u obnovljivih...
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?