Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno Naknada za obnovljive izvore, DA ili NE? E-mail
Autor Roman Olivari   
Petak, 29 Travanj 2016 17:20
...u principu ste dobro razlu?ili stvari to se ti?e tehnologije ali teta je da ininjer pie o ekonomskom aspektu. Vi to ne moete razumjeti ni da ho?ete. Naime obnovljivi izvori ne proizvode jeftiniju energiju (jedino je vjetar doao blizu klasi?nim izvorima) niti nakon 7-8 godina, a tehnologija ima vijek trajanja 20 godina, ve? je poanta 'naknade' da potakne to vie subjekata da nabave tehnologiju obnovljivih izvora energije (moete vi i na svojoj ku?i proizvoditi i prodavati) i time ?e tehnologija vremenom postati sve jeftinija i jeftinija (to se zove 'ekonomija skale') i nakon nekon vremena ?e proizvodnja struje preko obnovljivih izvora biti jeftinija od klasi?nih. Zato taj proces treba financirati u ovoj fazi. Krajnji rezultat toga je da imamo to ve?i udio obnovljivih izvora kako bi imali: 1. to manji uvoz/ovisnost o stranim dobavlja?ima energenata, 2. cash flow unutar vlastite drave (proizvo?a?i-kupci-potroa?i), 3. manje zaga?enje i unitavanje okolia, itd. Eto, to je to. Sa aspekta ekonomiste, kao bi i trebalo biti! :-)
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?