Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Netko je dobro pokupio novce E-mail
Autor Ivan Milos   
Subota, 19 Travanj 2014 05:08
Ukoliko se za bilo koju osobu utvrdi da je nezakonito stekla svoja prava za sklapanje ugovora o otkupu, HROTE ?e rješenja oglasiti ništavim. SLAVONSKI BROD - Razo?aranim, prevarenim i izigranim od strane Hrvatskog operatora tržišne energije HROTE-a osje?a se šezdesetak gra?ana iz cijele Hrvatske, u ?ije je ime ovih dana istupio Hrvoje Cindri? iz Slavonskog Broda. Uvjereni smo kako su u pitanju makinacije i kako se pogodovalo dvjema tvrtkama iz Osijeka i Varaždina On, naime, tvrdi kako su svi oni tijekom 2013. poslali zahtjeve prema HROTE-u kako bi sklopili ugovore i postali povlašteni proizvo?a?i elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Kako je kvota bila ograni?ena na 5 megavata i popunila se, re?eno im je da moraju ?ekali 2014. kako bi došli na red, što su i prihvatili. - Smatrali smo da ?emo u?i u kvotu ove godine i odlu?ili ?ekati. Me?utim, u prosincu nam je poru?eno kako svoje zahtjeve moramo dopuniti potvrdama iz porezne uprave, uz napomenu da ih ne šaljemo prije 31. prosinca – kaže Cindri? koji je stoga, poput ve?ine drugih nesu?enih proizvo?a?a, svoj zahtjev predao prvog radnog dana 2014., odnosno 2. sije?nja. Me?utim, pri?a se odjednom promijenila i više nije vrijedilo na?elo ?ekanja, odnosno da onaj tko je prvi predao zahtjev, prvi dolazi i na red, nego su prioritet imali oni koji su prvi predali zahtjev u 2014. Tada na scenu stupa ono naj?udnije u cijeloj pri?i. Cindri?, naime, tvrdi kako su 2. sije?nja na pošti u Bajakovu, putem tek osnovane kurirske službe, predane dvije kutije sa zahtjevima za status povlaštenih proizvo?a?a. Dogodilo se to ve? u 6.30 sati, dakle u vrijeme dok pošta još nije bila ni otvorena. - Kvota je popunjena za 14 minuta, a mi smo ispali iz igre. Uvjereni smo kako su u pitanju makinacije i kako se pogodovalo dvjema tvrtkama iz Osijeka i Varaždina koje su popunile kvotu – isti?e Cindri?. On dodaje kako su on i ostali podnositelji zahtjeva ostali i bez znatnih sredstava od 8 do 20 tisu?a kuna, koje su uložili u izradu projektne dokumentacije za gradnju elektrana. Razmišljaju o podnošenju tužbe protiv HROTE-a koji, kaže, u zakonskom roku od 60 dana nije objavio tko je ušao u kvotu. U HROTE-u, me?utim, kategori?ki odbacuju tvrdnje da su nekoga prevarili ili da su ikome na bilo koji na?in pogodovali. - Tarifni sustav za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora donosi Vlada RH , a HROTE ga samo primjenjuje. Prema tome, svi nositelji projekta koji nisu sklopili ugovore bili su dužni podnijeti nove zahtjeve – kažu u HROTE-u. Na navode o predaji zahtjeva prije po?etka radnog vremena poštanskog ureda odgovaraju kako su oni o tome odmah zatražili o?itovanja od Hrvatskih pošta i HAKOM-a te kako su ve? poduzeti odre?eni koraci radi utvr?ivanja jesu li neki pružatelji poštanskih usluga zlorabili svoj položaj. Dodaju kako se o tome ve? vode ispitni postupci od strane DORH-a i policije. Ukoliko se za bilo koju osobu utvrdi da je nezakonito stekla svoja prava za sklapanje ugovora o otkupu, HROTE ?e rješenja oglasiti ništavim.
Tags:
Vezane vijesti
 
Ovo je komentar na "HROTE, kvote i sun?ane elektrane"

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?