Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Netko je dobro pokupio novce E-mail
Autor Ivan Milos   
Subota, 19 Travanj 2014 05:08
Ukoliko se za bilo koju osobu utvrdi da je nezakonito stekla svoja prava za sklapanje ugovora o otkupu, HROTE ?e rjeenja oglasiti nitavim. SLAVONSKI BROD - Razo?aranim, prevarenim i izigranim od strane Hrvatskog operatora trine energije HROTE-a osje?a se ezdesetak gra?ana iz cijele Hrvatske, u ?ije je ime ovih dana istupio Hrvoje Cindri? iz Slavonskog Broda. Uvjereni smo kako su u pitanju makinacije i kako se pogodovalo dvjema tvrtkama iz Osijeka i Varadina On, naime, tvrdi kako su svi oni tijekom 2013. poslali zahtjeve prema HROTE-u kako bi sklopili ugovore i postali povlateni proizvo?a?i elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Kako je kvota bila ograni?ena na 5 megavata i popunila se, re?eno im je da moraju ?ekali 2014. kako bi doli na red, to su i prihvatili. - Smatrali smo da ?emo u?i u kvotu ove godine i odlu?ili ?ekati. Me?utim, u prosincu nam je poru?eno kako svoje zahtjeve moramo dopuniti potvrdama iz porezne uprave, uz napomenu da ih ne aljemo prije 31. prosinca kae Cindri? koji je stoga, poput ve?ine drugih nesu?enih proizvo?a?a, svoj zahtjev predao prvog radnog dana 2014., odnosno 2. sije?nja. Me?utim, pri?a se odjednom promijenila i vie nije vrijedilo na?elo ?ekanja, odnosno da onaj tko je prvi predao zahtjev, prvi dolazi i na red, nego su prioritet imali oni koji su prvi predali zahtjev u 2014. Tada na scenu stupa ono naj?udnije u cijeloj pri?i. Cindri?, naime, tvrdi kako su 2. sije?nja na poti u Bajakovu, putem tek osnovane kurirske slube, predane dvije kutije sa zahtjevima za status povlatenih proizvo?a?a. Dogodilo se to ve? u 6.30 sati, dakle u vrijeme dok pota jo nije bila ni otvorena. - Kvota je popunjena za 14 minuta, a mi smo ispali iz igre. Uvjereni smo kako su u pitanju makinacije i kako se pogodovalo dvjema tvrtkama iz Osijeka i Varadina koje su popunile kvotu isti?e Cindri?. On dodaje kako su on i ostali podnositelji zahtjeva ostali i bez znatnih sredstava od 8 do 20 tisu?a kuna, koje su uloili u izradu projektne dokumentacije za gradnju elektrana. Razmiljaju o podnoenju tube protiv HROTE-a koji, kae, u zakonskom roku od 60 dana nije objavio tko je uao u kvotu. U HROTE-u, me?utim, kategori?ki odbacuju tvrdnje da su nekoga prevarili ili da su ikome na bilo koji na?in pogodovali. - Tarifni sustav za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora donosi Vlada RH , a HROTE ga samo primjenjuje. Prema tome, svi nositelji projekta koji nisu sklopili ugovore bili su duni podnijeti nove zahtjeve kau u HROTE-u. Na navode o predaji zahtjeva prije po?etka radnog vremena potanskog ureda odgovaraju kako su oni o tome odmah zatraili o?itovanja od Hrvatskih pota i HAKOM-a te kako su ve? poduzeti odre?eni koraci radi utvr?ivanja jesu li neki pruatelji potanskih usluga zlorabili svoj poloaj. Dodaju kako se o tome ve? vode ispitni postupci od strane DORH-a i policije. Ukoliko se za bilo koju osobu utvrdi da je nezakonito stekla svoja prava za sklapanje ugovora o otkupu, HROTE ?e rjeenja oglasiti nitavim.
Tags:
Vezane vijesti
 
Ovo je komentar na "HROTE, kvote i sun?ane elektrane"

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?