Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Odgovor: E-mail
Autor E J   
Utorak, 09 Travanj 2013 13:51
Ja ne vidim nikakav problem u pove?anju naknade za obnovljive na 1,5 lipu po kWh! Dapa?e, smatram duno?u sadanjeg ministra da to i napravi, jer je otprilike takva cijena i rast te cijene bio i predvi?en prvotnom uredbom o naknadama za obnovljive iz 2007. godine. Dapa?e, smatram velikom sramotom trenutne vlade to to nije napravila, a paralelno je dopustila pove?anje cijene elektri?ne energije od 20% bez da se tih 20% igdje namjenski troi za razvoj i investicije! Slaem se da cijeli pristup malim sustavima treba promijeniti, te da ima prostora za smanjenje tarife, vlastitu potronju, ali ispunjavanje i drugih pretpostavki stvaranja odrivog trita! Kvota ovakva kakva je ne koristi nikome, ni gra?anima, ni dravi, ni tvrtkama koje se time bave, jer se svi nose sa konstantnom nesigurno?u u poslovanju i ko?enjem vlastitog razvoja. Dobar dokaz tome je i ?injenica da je samo vrlo mali postotak od 25MW potpisanih integriranih sustava u pogonu - to je tako?er primjer neu?inkovitosti sustava. I da, kamo sre?e da smo mi doli i blizu razine Njema?ke, pa da nam pristup sustavima, njihova cijena opreme i montae, i sl. mogu biti uzor...do tada nama treba razvoj, a ako ne?emo ulagati u razvoj onoga to nam lei tu pred nogama i to moemo sami raditi, svojim kapitalom, svojim rukama, svojom pame?u, gdje onda?
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?