Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Razumno je susprezati kvotu za FN-elektrane E-mail
Autor MKalea   
Utorak, 09 Travanj 2013 13:08
Ograni?enje ukupne snage fotonaponskih sustava na krovovima od 15 MW i, tako?er, samostoje?ih sustava od 10 MW, u 2013. godini moramo promatrati kao susprezanje od nekontroliranog, a nerazumnog, pove?anja ukupne snage tih sustava, koji ne pridonose pokri?u ve?ernjeg vrnog optere?enja Hrvatske, uz ?injenicu da je proizvedena energija skupa. U Njema?koj, zemlji razvijene industrije, druk?ije je, jer se tamo vrno optere?enje pojavljuje oko podneva. Kada bismo ve? sada imali u pogonu 100 MW fotonaponskih sustava, to bi zna?ilo da bi samo za otkup njihove proizvodnje uz sadanju otkupnu cijenu od danas pa sve do 2026. godine trebalo naknadu za obnovljive izvore pove?ati prosje?no za skoro 1,5 lipu po svakom kilovatsatu potroene elektri?ne energije, to predstavlja trostruko vie od sadanje naknade (0,5 lipa/kWh). Naravno, ako sve to ra?unamo uz sadanju otkupnu cijenu. Radi razumijevanja naeg tarifnog sustava, valja naglasiti da otkupne cijene vrijede 14 godina pogona, onolike su kolike su vrijedile u vrijeme zaklju?enja ugovora, uz korekciju (zna?i postupno pove?anje) svake godine za stopu inflacije. Ako bi se smanjila otkupna cijena, to je poeljno, ta cijena primjenjivat ?e se samo na one sustave za koje ?e ugovor o otkupu biti zaklju?en nakon takve promjene cijene za zate?ena postrojenja ona ostaje nepromijenjena (uz spoenutu godinju korekciju). Veliki su izgledi daljnjeg tehnolokog razvoja foto?elija i daljnjeg smanjenja njihove cijene (zadnjih godina to se doga?a doista radikalno) pa je nerazumno rezervirati pla?anja u budu?nosti uz sadanju previsoku otkupnu cijenu elektri?ne energije proizvedene fotonaponskim sustavima. Pri?ekajmo realno smanjenje otkupne cijene pa onda opet podignimo granicu ukupne snage. U Njema?koj je otkupna cijena fotonaponske proizvodnje u travnju 2013. priblino 16 centa/kWh, odnosno priblino 120 lipa/kWh, a naa otkupna cijena je 263 lipe/kWh, za sustave do 10 kW na krovu. Mjese?na degresija otkupne cijene u Njema?koj u 2012. godini bila je 2,5 posto! Nadalje, dok u Njema?koj ta otkupna cijena ?ini 64 posto tamonje prodajne cijene elektri?ne energije za ku?anstva (25 centa/kWh, uklju?ivo porezi i naknade) na niskom naponu, kod nas naa otkupna cijena ?ini 263 posto prodajne cijene elektri?ne energije za ku?anstva na niskom naponu (priblino 1 kuna/kWh, uklju?ivo PDV i naknada za OIE). Kada se ve?e koritenje fotonaponskih sustava obrazlae time da to poti?e proizvodnju na mjestu koritenja, onda se ukazuje upravo na ono za to bi se trebala zaloiti ve?ina gra?ana ove zemlje: da se ne poti?e i ona proizvodnja koja je potroena u ku?anstvu vlasnika fotonaponskog sustava, nego samo ona koja je djelotvorno plasirana u mreu. Ovako kako je danas u nas moemo usporediti s proizvoda?ima mlijeka, kojima bi pri otkupu mlijeka platili i onu koli?inu koju su popili uku?ani!
Tags:
Vezane vijesti
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?